Τετάρτη, 19 09 2018

Φύλλα Εφημερίδας

ΟΙ ΑΡΧΕΓΟΝΕΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ - «Μια έριδα 2.500 χρόνων»

Αίτια - Όρκος Δικαστών Θηβαίων

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος όπου αναφέραμε πως διαιωνίσθηκε μία έριδα 2.500 χρόνια και έφθασε μέχρι τις ημέρες μας.

Άρχισε μεταξύ Βουμελιταίων και Αλέων και έφθασε μέχρι σήμερα μεταξύ Μαρτιναίων και Μαλεσιναίων χωρίς να ξέρουν οι παππούδες γιατί τσακώνονταν έτσι είχε παραμείνει η έχθρα από γενεά σε γενεά.

Εφημερίδα