Δευτέρα, 20 05 2019

Η ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ “ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ”

 

Αν και είχα ξεκινήσει να στείλω, για δημοσίευση, στην εφημερίδα μας κάποιο άλλο θέμα, μια συζήτηση που είχα στο σπίτι μου, με μια φίλη δόκτορα της Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, την 30ή Ιανουαρίου 2010, στάθηκε η αιτία να το αλλάξω. Η συζήτηση όπως καταλαβαίνετε την συγκεκριμένη ημέρα είχε ως θέμα την στάση των λεγόμενων «Τριών Ιεραρχών» απέναντι σε κάθε τι Ελληνικό και η προσφορά τους στα Ελληνικά Γράμματα.
Θα σας παραθέσω απλά κάποια αποσπάσματα από κείμενά τους για να βγάλετε μόνοι τα συμπεράσματά σας και να καταλάβετε γιατί ανακηρύχθηκαν αυτοί, από τον Χριστιανισμό (ως αίρεση του Ιουδαϊσμού, καλύτερα να λέγεται Ιουδαιοχριστιανισμός), « 3 Ιεράρχες » και Προστάτες της Παιδείας μας.
Ας δούμε λοιπόν την μεγάλη αγάπη και τον θαυμασμό των τριών αυτών ρασοφόρων, προς κάθε τι Ελληνικό, από πηγές του ίδιου του Ιουδαιοχριστιανισμού.
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Όταν ήταν Αρχιεπίσκοπος Καισάρειας, έγραψε τα καλύτερα για τους Έλληνες φιλοσόφους. Θαυμάστε, « Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν καταβροχθίζοντας με ολάνοιχτο στόμα το ‘Ισραήλ» (εις Ησαία θ’ 11). Στόμα, εδώ, εννοεί την σοφιστική δύναμη.
«Προσταγή, μη δειλιάζετε από των Ελληνικών πιθανολογημάτων, τα οποία είναι σκέτα ξύλα, μάλλον δάδες που απώλεσαν και του δαυλού την ζωντάνιά και του ξύλου την ισχύ,μη έχοντας ούτε και του πυρός τη φωτεινότητα, αλλά σαν δάδες καπνίζουσες καταμελανώνουν και σπιλώνουν όσους τα πιάνουν και φέρνουν δάκρυα στα μάτια όσων τα πλησιάζουν. Έτσι και (των Ελλήνων) η ψευδώνυμος γνώση σε όσους την χρησιμοποιούν » (εις προφήτη Ησαία Προοίμιον ).
«Γυναίκες αμαρτωλές .....Με το να σείουν επιδεικτικά τις κόμες, με το να σύρουν τα φορέματά τους και με το να παίζουν συγχρόνως με τα πόδια, εμόλυναν τον αέρα με τα πορνικά (Ελληνικά) άσματα, εμόλυναν δε την γην με τα ακάθαρτα πόδια, την οποίαν με τους χορούς καταπάτησαν......Άνδρες ομού και γυναίκες, αφού οργάνωσαν χορούς στον δαίμονα του οίνου (Διόνυσο)......Γέλια παρά αμφοτέρων, άσματα αισχρά,κινήσεις πορνικές, που ερεθίζουν σε ασέλγεια » (Κατά μεθυόντων ΙΑ Ομιλία 123-c και 129Β).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Υπήρξε μέγας διώκτης οτιδήποτε Ελληνικού (έτσι γίνεται κάποιος ΜΕΓΑΣ) και γιαυτό ξεθεμελίωσε ό,τι Ελληνικό υπήρχε στην επαρχία της Συρίας.
Θαυμάστε έπαρση για τις καταστροφές των Ελληνικών ναών, « οι βωμοί και οι ναοί και τα είδωλα και αι τελεταί και ο καπνός και η εκ των σφαγείων ευωδία και αι αισχραι πανηγύρεις, όλα εξηφανίσθησον » (Κατά Ιουδαίων και Εθνικών,3ος Τόμος 15-45).  
Απαξιώνει την Ελληνική φιλοσοφία, «Αν στα ενδότερα (των Ελληνικών σκέψεων) κοιτάξεις θα δεις τέφρα και σκόνη και υγιές ουδέν, αλλά τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών, τα πάντα δε γεμάτα ακαθαρσίες και ιχώρ και πάντα τα δόγματά τους βρίθουν σκωλήκων »(εις άγιον Ιωάννην τον ευαγγελιστή,Ομιλία ξς΄).
«Ο Πλάτων πάντα τον χρόνον ανάλωσε περί τα δόγματα στρεφόμενος, ανόητα και περιττά.Ειρωνίας μεστός ήν ο ανήρ, και ζηλότυπος προς άπαντας διακείμενος » (Κατά Ελλήνων σύγκρισις του Πλάτωνος προς Πέτρον).
Επίσης χαρακτηρίζει « ως καταγέλαστη» την ΠΟΛΙΤΕΙΑ του Πλάτωνα (κατά Ματθαίον,ομιλία Δ’62Β).
Θαυμάστε τρυφερότητα για την γυναίκα, « Γενικά η γυναίκα είναι ένα σκουλίκι που σέρνεται, η κόρη του ψεύδους, ο εχθρός της ειρήνης » (Έλεγχος προς έχοντας συνεισάκτους).
    « Δεν επλάσθει ο άνδρας για την γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άνδρα.....Οι γυναίκες στις εκκλησίες ας σιωπήσουν. Δεν επιτρέπεται να ομιλούν, αλλά να υποτάσσονται, καθώς ο νόμος (μωσαικός) λέγει.....Αν θέλουν να μάθουν κάτι,ας ρωτούν στο σπίτι τους άνδρες τους » (Α΄προς Κορινθίους, ΙΑ 4-12, ΙΔ 31-40).
Για τα Θέατρα και τις Θεατρικές παραστάσεις, «Πάλιν ιπποδρομίες και Θέατρα σατανικά,και η συγκέντρωσή μας μικρότερη γίνεται (ο τζίρος του μαγαζιού, φαίνεται ήταν μικρός)» (Κατήχησις, Τόμος 10)».
«Τα Θέατρα είναι εργαστήρια δαιμόνων» (κατά Ματθαίον, 100Β).
Εκείνη όμως η φράση που του έδωσε δίκαια την θέση την οποία κατέχει, ως ένας Προστάτης της Ελληνικής Παιδείας είναι η ακόλουθη.
Θαυμάστε αγάπη, « Οσο πιο βάρβαρο είναι ένα έθνος και της Ελληνικής απέχει παιδείας, τόσο λαμπρότερα φαίνονται τα ημέτερα.....Και ενώ πάντα των Ελλήνων σβήνουν και αφανίζονται, τούτου (του βαρβάρου) καθ΄εκάστη λαμπροτέρα γίνονται» (εις Ιωάννην).
Αλλά το άσβεστο μίσος που έτρεφε κατά των Ελλήνων, φαίνεται σ΄όλο το μεγαλείο του, « Κανείς δεν πρέπει στα παιδιά του, των προγόνων (Ελλήνων) να καλεί τα ονόματα, του πατέρα, της μητέρας, του παππού και του προπάππου, αλλά αυτά των δικαίων (χριστιανών αγίων) ».(περί κενοδοξιας και πως δει τους Γονείς ανατρέφειν τα τέκνα).           
Ο Θεοδώρητος Κύρου, ιουδαιοχριστιανός συγγραφέας, στην Εκκλησιαστική ιστορία, έγραφε « Ο δε μέγας Ιωάννης (Χρυσόστομος), ασκητάς πυρπολουμένους από ζήλον Θεού (φανατισμένους στρατοκαλόγερους) συνέλεξε, με βασιλικούς δε Νόμους (πλήρης ταυτότης απόψεων μεταξύ εκκλησίας και βυζαντινών αυτοκρατόρων), αυτούς οπλίσας, κατά των ειδωλικών (Ελληνικών), έπεμπε τεμενών.....Τους μεν ουν υποληφθέντες των δαιμόνων σηκούς (Ελληνικούς ναούς), τούτον τον τρόπων εκ βάθρων ανέσπασε » (Θεοδωρήτου Εκκλησιαστική Ιστορία, Τόμος 5ος, 329΄8-33ο’8).     
Και συνεχίζει ο Θεοδώρητος ακάθεκτος και με... ιερή συγκίνηση να απαριθμεί τα κατορθώματα του Προστάτη της Ελληνικής Παιδείας.         
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΝΖΙΑΝΖΗΝΟΣ
Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Δεν θα ήταν δυνατόν και ο τρίτος της παρέας των...Προστατών να μην πλημμυρίζει από αγάπη για την Ελλάδα.
Θαυμάστε αγάπη για το Ελληνικό πνεύμα, «Κτύπα την σιωπή του Πυθαγόρα..... Τους καυμούς των Ορφικών.....Κτύπα τις ιδέες του Πλάτωνα.....Κτύπα του Αριστοτέλους την μικρόλογη πρόνοια.....» (Θεολογικό Α΄).
«Η μητέρα μου πρόσεχε να μην φιλήσουν τα χείλη μου Ελληνικά χείλη, να μην αγγίξουν τα χέρια μου Ελληνικά χέρια και ούτε Ελληνικά τραγούδια να μολύνουν τα αυτιά και την γλώσσα μου ».
Αυτές είναι οι θέσεις αυτών οι οποίοι στην σημερινή εποχή, εκφράζουν τους Προστάτες της Ελληνικής Παιδείας. Δεν μπορώ να σκεφτώ αν κάποιος ήταν ανθέλληνας τι πιο καταστρεπτικό θα έκανε. Και να σκεφτεί κανείς ότι και οι τρεις δυστυχώς ήταν Ελληνικής καταγωγής και είχαν κάνει Ελληνικές σπουδές. Το ιερατείο βλέπετε....
Για να σας παρουσιάσω δε όλα τα γραφόμενά τους θα ΄θελα άπειρες σελίδες. Δεν θα σχολιάσω τίποτα από τα παραπάνω, γιατί τα γραφόμενα των είναι ολοφάνερα. Πάρτε όμως και μελετήστε όλα τα έργα τους. Θα φρίξετε με αυτά που θα διαβάσετε. Φτάνουν σε σημείο να εκθειάζουν την εκπόρνευση της Σάρας και να την παρουσιάζουν ως παράδειγμα προς μίμηση. Εκθειάζουν την αιμομιξία του Λώτ που κατέστησε εγκύους τις δυο κόρες του και μάλιστα κατά την άποψη του « άγίου », δεν πρόκειται για έγκλημα αλλά « προήλθεν εκ θείας οικονομίας». (Ιωάννης Χρυσόστομος, Παραινετικός της αγίας τεσσαρακοστής).
Δυστυχώς αυτοί που μας επέβαλλαν να διδάσκονται τα Ελληνόπουλα ότι καταγόμαστε από Εβραίους νομάδες και προπάτοράς μας είναι ο Αβραάμ και όχι ο Δευκαλίωνας, κατάφεραν να καθιερώσουν τους διώκτες κάθε τι Ελληνικού ως «μέγιστους φωστήρες» των Ελληνικών γραμμάτων και των σχολείων. Τελικά το ιουδαϊκό ιερατείο έθεσε ως βασικώτατο στόχο την καταστροφή της προσωπικότητος και του μυαλού της εκάστοτε νέας γενιάς Ελλήνων. Το « Αίεν Αριστεύειν » των Ελλήνων, αντικαταστάθηκε με το Ιουδαιοχριστιανικό « μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ». Τα συμπεράσματα δικά σας.  
 
Ταξιάρχης Γ. Καράλης
Μελετητής Ιστορικών και Θρησκευτικών θεμάτων

 

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.