Πέμπτη, 19 07 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ

ΑΠΟ 01/01/2013-31/12/2013

 

ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΜΕ  31/12/2012                        41,23

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ                                                      1.245,00

ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ                                                            0,24

ΣΥΝΟΛΟ                                                                       1.286,47

ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ                                                 668,00

ΕΝΟΙΚΙΑ                                                                                360,00

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                                                         71,00

ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ                                                                    13,00

ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕ 31/12/2013                                              174,47

ΣΥΝΟΛΟ                                                                             1.286,47

 

       Ο                                                 Ο                                                Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                              ΤΑΜΙΑΣ

 

Α.Κ.ΚΟΥΡΟΣ                        ΘΩΜΑΣ Γ ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΩΤΣΑΛΑΣ

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Εφημερίδα