Τετάρτη, 26 02 2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Για τα προσωπικά στοιχεία:
• Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριυο.
• Ε9
• Απλή εξουσιοδότηση (εφόσον αυτός που προσκομίζει τη δήλωση δεν είναι ο κάτοχος του δικαιώματος) και δελτίο ταυτότητας του κομιστή.
• Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (σε περίπτωση που αυτός που συντάσσει - υπογράφει και προσκομίζει τη δήλωση δεν είναι ο κάτοχος του δικαιώματος) και δελτίο ταυτότητας του κομιστή.

Για για την τεκμηρίωση του δικαιώματος:
• Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαιο, παραχωρητήριο, κλπ.).
• Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.
• Το τοπογραφικό διάγραμμα που προσαρτάται στον τίτλο

Για για τον εντοπισμό και οριοθέτηση του γεωτεμαχίου:
• Νεώτερο τοπογραφικό διάγραμμα που δεν αναφέρεται στον τίτλο
• Άλλα στοιχεία εντοπισμού και οριοθέτησης

               • Εκτύπωση μέσω της υπηρεσίας θέασης ορθοφωτογραφιών του φορέα ΕΛ. ΚΤΗΜ/ΓΙΟ
               • Προσεγγιστική θέση του ακινήτου με GPS χειρός
               • Αριθμός τεμαχίου σε διανομή, αναδασμό ή Οικοδομικό Συνεταιρισμό

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης
εφόσον αποδεικνύεταιη διαρκής νομή και κατοχή του ακινήτου για 20 συνολικά έτη με δύο τουλάχιστον έγγραφα, όπως:
Δικαστική απόφαση, ένορκη βεβαίωση, προσύμφωνο, Ε9, οικοδομική άδεια, έγγραφο χορήγησης επιδότησης, βεβαίωση ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, αποδείξεις εξόδων, Καλιατάκης, κλπ.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
Σε περίπτωση κληρονομικών δικαιωμάτων για τα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς,
παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης με προσκόμιση, κατά περίπτωση:

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ
Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει), Πρακτικό Δημοσίευσης Διαθήκης, Ληξιαρχική πράξη θανάτου,
ιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗ
Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει), Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας.
Τα πιστοποιητικά αυτά, για θανάτους μετά από την 1/3/2013 εκδίδονται μόνο από το Ειρηνοδικείο, ενώ για θανάτους πριν από την 1/3/2013 εκδίδονται και από το Πρωτοδικείο.

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.