ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αταλάντη 29-03-2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Θέμα:

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 146776/2459/21-10-2016 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Ν., και εφόσον διαφωνείτε με το περιεχόμενο του οικείου αναρτημένου δασικού χάρτη, έχετε τη δυνατότητα να προβείτε στην υποβολή ατελούς αντίρρησης παραθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αναγράφονται στο συνημμένο έγγραφο.

Η έναρξη υποβολής  αντιρρήσεων ορίζεται την Παρασκευή 05-03-2021 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η Πέμπτη 17-06-2021.

Τονίζεται ότι για τους κατοικούντες η διαμένοντες στην αλλοδαπή η καταληκτική ημερομηνία είναι η Τετάρτη 07-07-2021.