Αταλάντη 18-5-2023

Η ανακύκλωση στον Δήμο Λοκρών ενισχύεται με την τοποθέτηση των μωβ κάδων για ρούχα και αξεσουάρ ένδυσης

Ο Δήμος Λοκρών αποδίδει προτεραιότητα στην ανακύκλωση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών. Ήδη έχει σημειωθεί αύξηση των ποσοτήτων που συλλέγονται στους μπλε κάδους και τους κώδωνες ανακύκλωσης, τοποθετήθηκαν εκατοντάδες καφέ κάδοι για κομποστοποίηση σε κήπους, υπάρχει κοντέινερ για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μικροί κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών, λαμπτήρων και συσκευών.

Επεκτείνοντας και ενισχύοντας την ανακύκλωση ξεκίνησε από το Δήμο Λοκρών σε συνεργασία με την εταιρεία East West Greece η εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που περιλαμβάνει εγκατάσταση κάδων, συλλογή/μεταφορά, διάθεση προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα συλλέγονται στους κάδους (διαστάσεις: 0,95 Χ 0,95εκ.), οι οποίοι φέρουν τα στοιχεία της εταιρείας και πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα και το έργο της, καθώς και τα στοιχεία του συνεργαζόμενου Δήμου. Πρόκειται για κάδους μωβ χρώματος στους οποίους οι δημότες θα μπορούν να αφήνουν παλαιά ρούχα, παλιά ζεύγη υποδημάτων, λευκά είδη και αξεσουάρ (τσάντες, ζώνες κλπ) τα οποία θα οδηγούνται στην ανακύκλωση. Ένα μέρος αυτών, που θα κρίνονται κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση, θα διατίθενται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και τα υπόλοιπα θα οδηγούνται για ανακύκλωση. Τα συλλεγόμενα είδη θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση, εφαρμόζοντας την ιεράρχηση των αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’αριθμ.4819/23-07-2021 ισχύουσας νομοθεσίας.

Από τη δράση αυτή προκύπτουν άμεσα και έμμεσα οφέλη για το Δήμο, τους κατοίκους και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα:

α) Σημαντική δημόσια ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα συλλεγόμενα είδη θα αποτρέπονται από το ρεύμα των αστικών αποβλήτων (πράσινος κάδος) τα οποία ο Δήμος οδηγεί μέχρι σήμερα, σε υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Θήβας, με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οικονομικό κόστος διαχείρισης, το οποίο αποτυπώνεται στα δημοτικά τέλη.

 β) Άμεση οικονομική ωφέλεια από την εξοικονόμηση των αναλογούντων ποσών περιβαλλοντικής εισφοράς, τα οποία θα κατέβαλλε ετησίως σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4042/2012, για τις δια της παρούσης ποσότητες ανακυκλώσιμων, ανακτωμένων και επαναχρησιμοποιημένων πλέον ενδυμάτων και υποδημάτων, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτονταν στο ΧΥΤΑ.

γ) Έμμεσο κοινωνικό όφελος από την εκπαίδευση των πολιτών του Δήμου σε δράσεις και πολιτικές περιβαλλοντικού σεβασμού, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας και πράσινης οικονομίας.

Οι μωβ κάδοι τοποθετήθηκαν σήμερα 18 Μαΐου 2023 σε κεντρικά σημεία και χώρους συνάθροισης κοινού στις Κοινότητες: Αταλάντης, Μαλεσίνας (και στον οικισμό του Θεολόγου), Λιβανατών, Μαρτίνου, Λάρυμνας, Αρκίτσας και Τραγάνας. Ανάλογα με την ανταπόκριση των πολιτών θα επεκταθεί σε περισσότερα σημεία το δίκτυο των κάδων. Η συλλογή/ αποκομιδή θα πραγματοποιείται τουλάχιστον 2-4 φορές το μήνα κατά την διάρκεια της περιόδου υψηλής ρίψης ενδυμάτων (Μάιος- Νοέμβριος) και τουλάχιστον 1-2 φορές τον μήνα για τους υπόλοιπους μήνες. Επίσης σε περίπτωση ενημέρωσης από πολίτη για πληρότητα κάδου, η συλλογή/αποκομιδή θα προγραμματίζεται εντός 24 ωρών.  

Ο Δήμος Λοκρών συνεχίζει δράσεις και ενέργειες που σαν στόχο έχουν την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σε πολιτικές και μέτρα που περιορίζουν τα απορρίμματα που καταλήγουν σε ταφή σε ΧΥΤΑ.