Παρασκευή, 09 06 2023

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου
Ταχ.Κώδικας : 351 00
Πληροφορίες : Ι. Παπαγιαννόπουλος
Τηλέφωνο : 22310-43191, Fax : 22310-42502 KOIN: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Λαμία, 31 Ιουλίου 2017
Αριθ.Πρωτ.: 2115/109267
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και των συνοδών του έργων, ισχύος 42,5 MW της εταιρείας “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑ-
ΝΙΚΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.” στη θέση «Λιβάδι» του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
...
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και
λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών του
έργων, ισχύος 42,5 MW της εταιρείας “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.” στη θέση
«Λιβάδι» του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας.
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας
Το έργο αφορά στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου στη θέση «Λιβάδι» του Δήμου
Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας, αποτελούμενου από δεκαεπτά (17) Α/Γ ονομαστικής ισχύος
2,5 MW η καθεμία (17 Χ 2,5 = 42,5 MW) ενός κτιρίου ελέγχου εμβαδού 140 τ.μ. περίπου
και των συνοδών έργων οδοποιίας, διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και Υ/Σ ανύψωσης τάσης.
Το Αιολικό Πάρκο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και θα
συνδεθεί με το ηλεκτρικό σύστημα μέσω νέου Υ/Σ ανύψωσης τάσης εμβαδού 380 τ.μ. που
θα εγκατασταθεί στη θέση «Πύλα» πλησίον της επαρχιακής οδού Μαρτίνου – Λάρυμνας
σε απόσταση 1.600 μ. περίπου, δυτικά του οικισμού Μαρτίνου.
Για την πρόσβαση στο αιολικό πάρκο θα χρησιμοποιηθεί η Εθνική οδός Αθηνών -
Λαμίας με έξοδο στο Μαρτίνο και θα απαιτηθούν νέα έργα διάνοιξης συνολικού μήκους
585 μ. καθώς και βελτιώσεις υφιστάμενων οδικών τμημάτων σε μήκος 519 μ.
Για τη διασύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους θα απαιτηθούν έργα εσωτερικής οδοποιίας
συνολικού μήκους 12.077 μ. από τα οποία τα 6.670 μ. θα αποτελούνι νέες διανοίξεις, ενώ
τα υπόλοιπα 5.407 μ. θα είναι βελτιώσεις υφιστάμενων οδικών τμημάτων.
Η διασύνδεση του αιολικού σταθμού με τον Υ/Σ ανύψωσης τάσης, θα γίνει μέσω
της κατασκευής υπόγειας διασυνδετικής γραμμής Μέσης Τάσης μήκους 10 χλμ. περίπου,
η οποία θα ξεκινάει από τον οικίσκο ελέγχου.
Η συνολική επιφάνεια επέμβασης για την υλοποίηση του αιολικού σταθμού ανέρ-
χεται σε 143.571,27 τ.μ. από τα οποία τα 140.411,24 τ.μ. είναι αναδασωτέες εκτάσεις δα-
σικού χαρακτήρα, ενώ τα υπόλοιπα 3.160,03 τ.μ. είναι εκτάσεις αγροτικής μορφής και μη
δασικού χαρακτήρα.
https://diavgeia.gov.gr

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.