Τετάρτη, 03 03 2021

Αθηναϊκός: «Μπαμ» με Καράλη Σαββίνα με καταγώγη απο το Μαρτίνο .

 

Αθηναϊκός: «Μπαμ» με Καράλη Σαββίνα με καταγώγη απο το Μαρτίνο .

Η γυναικεία ομάδα του Αθηναϊκού προχώρησε σε μία εξαιρετική μεταγραφική κίνηση εν όψει της νέας σεζόν στην Α2 Γυναικών. Ο λόγος για την απόκτηση της αθλήτριας Σαββίνας Καράλη.
53Shares
facebook sharing button
twitter sharing button
email sharing button
Αθηναϊκός: «Μπαμ» με Κάραλη! (pic)
 

Ο Αθηναϊκός ενισχύθηκε σημαντικά στις θέσεις του γκαρντ εν όψει της νέας χρονιάς στην Α2 Γυναικών με την απόκτηση της Σαββίνας Καράλη.

Η Καράλη είναι μόλις 20 ετών, έχει ύψος 1,64 και αγωνίζεται ως playmaker. Διαθέτει ήδη πλούσιο βιογραφικό παρά το νεαρό της ηλικίας της, καθώς έχει αγωνιστεί στις εξής ομάδες: Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Παναθηναϊκός, Πρωτέας Βούλας, Σπόρτιγκ, Αμύντας, Πανιώνιος.

Δείτε τις δηλώσεις που πραγματοποίησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας για τη μετακίνησή της στον Αθηναϊκό:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που θα αγωνιστώ φέτος στην ομάδα του Aθηναϊκού, είμαι αισιόδοξη και ανυπομονώ να αρχίσει η σεζόν».

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Οι εργασίες αποκατάστασης του χρώματος στους τοίχους του παλαιού σχολείου συνεχίζονται...
Σύντομα θα δείτε και άλλες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις.
Μείνετε συντονισμένοι!

ύμνος μυστικός

ύμνος μυστικός

Ένταση.
Ρυθμοί.
Συχνότητα.
Ανείπωτα μυστικά,
μύχιες εκμυστηρεύσεις.
Μυστήριες εκπορεύσεις
ποιάς μυστικής ενέργειας;
Ποιανής πηγής τα νάματα χαρίζονται; Ποιάς θέλησης και σε ποιους εκλεκτούς; Ποια ζώνη τ’ ουρανού είν’ ανερεύνητη;

Μια απορία όλες μαζί.
Σαν ύμνος μυστικός σ’ όλες τις απορίες.

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» T

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 7-24/6/2020 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που περιλαµβάνει την αριθµ. 7/99/2020 απόφασή του. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ Α. Ζεκεντές Μ. Γιαννοπούλου Π. Καπουκίνης Α. Θεοχάρης Μ. Τζανακάκη Γ. Πάσσα Μ. Παπανικολάου Γ. Γουρνάς Ν. Ανεστάκος Θ. Καρατράντος Ε. Κυριάκου Χ. Καλλής Ι. Μπονόβας Α. Καραµίντζιος Π. ∆άρα Οι οποίοι δεν προσήλθαν Ν. Λιόλιος αν και προσκλήθηκαν νόµιµα Β. Καρατράντος Ι. Κούρος Β.∆. Κυριαζής ∆. Τσοχαντάρης Μ. ∆ουµάνη Κ. Σούλιας Β. Σίµου-Παλαιόλογου Ν. Σωτήρχου Κ. Μπακανδρίτσος Κ. Ντέλιος Α. Λουκάς Χ. Λυγδής Ο ∆ήµαρχος Λοκρών Κος. Α. Λ. Ζεκεντές προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: Απόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1. Α. Μαζιώτης, 2.Κ. Μάρκου, 3.. ανέλης, 4.Α. Σανιδάς, 5. Χ. Βαποράκης, 6. Ι. Ζούλης, 7. Χ. Κυπραίος, 8.Ι. Λιάρτης, 9. Ι. Τσαβούρογλου, 10. Α. Κατσούλης,11.Α. Λάµπρου, 12. . Κυριαζής, 13. Γ. Ρουµπής, 14. Σ. Σαρηγιάννης,. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 7/99/2020 Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 24 Ιουνίου 2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθµ.9266-18/6/2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο σύµφωνα µε τη παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/2010, και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών ( 23 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από την κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, και σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας, για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα και µε την 18318/13- 3-2020 διευκρινιστική του υπ΄αριθ. 55 ΦΕΚ Της 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων: Θέµα 9ο: Επικαιροποίηση µελέτης "∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ" Η Κα Πρόεδρος ερχόµενη στο Θέµα της ηµερησίας διάταξης περί Επικαιροποίηση μελέτης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ», έδωσε το λόγο στον Α/τή ∆/ντή Τ.Υ. Κο Αθανάσιο Τσαρούχα ο οποίος είπε τα εξής: Έγκριση και Παραλαβή της µελέτης µε τίτλο: «Επικαιροποίηση µελετών και τευχών δηµοπράτησης και σύνταξη φακέλου πρότασης για τη χρηµατοδότηση του έργου: «∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λοκρών λαµβάνοντας υπόψη: 1) Την υπ’ αρ. 937/16134/18-12-2019 απόφαση απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελετών και τευχών δημοπράτησης και σύνταξη φακέλου πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» 2) Το υπ΄ αρ. πρωτ.16136/18-12-2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ανάθεσης της μελέτης μεταξύ της αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΑ.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) – HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ.HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)»και του Δήμου Λοκρών. 3) Το υπ’ αρ 2/2020 θέμα 12 πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Ε Φθιώτιδος 4) Την από 18/02/2020 υποβολή των παραδοτέων της σύμβασης. 5) Το γεγονός ότι η ανάδοχος σύμπραξη μελετητών «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΑ.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) – HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ.HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)» συμμορφώθηκε με τις συμβατικές υποχρεώσεις όλων των επιμέρους σταδίων της μελέτης, τα οποία παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, ποιοτικά και ποσοτικά επαρκή και τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές, κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες ως ορίζεται από το νόμο. 6) Την Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (υπ’ αρ. πρωτ. 62727/6743/7-9-2010 ΑΕΠΟ της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η υπ΄ αρ. πρωτ. 1585/58925/12-05-2020 απόφαση Ανανέωσης - τροποποίησης - αναδιατύπωσης της αρ.62727/6743/7-9-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 7/99/2020 έργου ‘’Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Δ.Ε. Οπουντίων’’ (ΑΔΑ: ΨΓΨΒΟΡ10-ΒΩΥ) στο Δήμο Λοκρών Ν. Φθιώτιδας 7) Την έγκριση του συνόλου των παραδοτέων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λοκρών. 8) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 9) Το Π.Δ.669/1974 «Περί αμοιβών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.518/1989. 10) Την ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047 Β’/29-03-2019) «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα». ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την οριστική έγκριση και παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της σύµβασης µε τίτλο: «Επικαιροποίηση µελετών και τευχών δηµοπράτησηςκαι σύνταξη φακέλου πρότασης για τη χρηµατοδότησητου έργου: «∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» όπως αυτή περιγράφεται και ορίζεται στα στην Τεχνική Περιγραφή/Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων, στην οικεία πρόσκληση και στην σύµβαση και που εκπονήθηκε από την ανάδοχο σύµπραξη µελετητών «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) – HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)» και πιο συγκεκριµένα: • Την επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 18kmεσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού του Μαρτίνου, την κατασκευή ενός αντλιοστασίου ακαθάρτων, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με δύο αντλίες λυμάτων ξηρού τύπου, έκαστη με ονομαστική παροχή8,00 m3 /h και μανομετρικό ύψος13,6 m και την κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) που θα οδηγεί τα λύματα προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, με διάμετρο Φ315-Φ400, μήκους 4,5km περίπου. • Την επικαιροποίηση της προμελέτης για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ».H εγκατάσταση θα επεξεργάζεται τα αμιγώς αστικά λύματα του Μαρτίνου και μελλοντικά της Λάρυμνας.Η ΕΕΛ σχεδιάζεται και θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις, την Α΄ Φάση (με έτος σχεδιασμού την 20ετία για τον οικισμό του Μαρτίνου) και τη Β΄ Φάση (με έτος σχεδιασμού την 40ετία για τους οικισμούς Μαρτίνου & Λάρυμνας ), για την εξυπηρέτηση μέγιστου ισοδύναμου πληθυσμού 4.000 και 9.000 κατοίκων αντίστοιχα.Η μέθοδος επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί θα είναι το σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, με πλήρη σταθεροποίηση της παραγόμενης ιλύος και βιολογική απομάκρυνση αζώτου (νιτροποίηση - απονιτροποίηση) και φωσφόρου.Για να επιτευχθούν τα όρια εκροής που τίθενται από την υπ΄ αρ. πρωτ. 1585/58925/12-05-2020 απόφαση Ανανέωσης - τροποποίησης - αναδιατύπωσης της αρ.62727/6743/7-9-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Δ.Ε. Οπουντίων’’ (ΑΔΑ: ΨΓΨΒΟΡ10-ΒΩΥ) στον Δήμο Λοκρών Ν. Φθιώτιδας θα απαιτηθεί να κατασκευαστεί μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας η οποία θα περιλαμβάνει μονάδα δοσομέτρησης χημικών, φρεάτιο ταχείας μίξης, δεξαμενή κροκίδωσης και μονάδα διύλισης ή εναλλακτικά μονάδα μηχανικής φίλτρανσης. • Τεύχη Δημοπράτησης για την κατασκευή των έργων «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 7/99/2020 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.3852/2010, του Ν.4412/2016, την ως άνω εισήγηση , ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση και παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της σύµβασης µε τίτλο: «Επικαιροποίηση µελετών και τευχών δηµοπράτησηςκαι σύνταξη φακέλου πρότασης για τη χρηµατοδότησητου έργου: «∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» όπως αυτή περιγράφεται και ορίζεται στα στην Τεχνική Περιγραφή/Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων, στην οικεία πρόσκληση και στην σύµβαση και που εκπονήθηκε από την ανάδοχο σύµπραξη µελετητών «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ENVIROPLAN Α.Ε.) – HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.)» και πιο συγκεκριµένα: • Την επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 18kmεσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού του Μαρτίνου, την κατασκευή ενός αντλιοστασίου ακαθάρτων, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με δύο αντλίες λυμάτων ξηρού τύπου, έκαστη με ονομαστική παροχή8,00 m3 /h και μανομετρικό ύψος13,6 m και την κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) που θα οδηγεί τα λύματα προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, με διάμετρο Φ315-Φ400, μήκους 4,5km περίπου. • Την επικαιροποίηση της προμελέτης για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ».H εγκατάσταση θα επεξεργάζεται τα αμιγώς αστικά λύματα του Μαρτίνου και μελλοντικά της Λάρυμνας.Η ΕΕΛ σχεδιάζεται και θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις, την Α΄ Φάση (με έτος σχεδιασμού την 20ετία για τον οικισμό του Μαρτίνου) και τη Β΄ Φάση (με έτος σχεδιασμού την 40ετία για τους οικισμούς Μαρτίνου & Λάρυμνας ), για την εξυπηρέτηση μέγιστου ισοδύναμου πληθυσμού 4.000 και 9.000 κατοίκων αντίστοιχα.Η μέθοδος επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί θα είναι το σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, με πλήρη σταθεροποίηση της παραγόμενης ιλύος και βιολογική απομάκρυνση αζώτου (νιτροποίηση - απονιτροποίηση) και φωσφόρου.Για να επιτευχθούν τα όρια εκροής που τίθενται από την υπ΄ αρ. πρωτ. 1585/58925/12-05-2020 απόφαση Ανανέωσης - τροποποίησης - αναδιατύπωσης της αρ.62727/6743/7-9-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Δ.Ε. Οπουντίων’’ (ΑΔΑ: ΨΓΨΒΟΡ10-ΒΩΥ) στον Δήμο Λοκρών Ν. Φθιώτιδας θα απαιτηθεί να κατασκευαστεί μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας η οποία θα περιλαμβάνει μονάδα δοσομέτρησης χημικών, φρεάτιο ταχείας μίξης, δεξαμενή κροκίδωσης και μονάδα διύλισης ή εναλλακτικά μονάδα μηχανικής φίλτρανσης. • Τεύχη Δημοπράτησης για την κατασκευή των έργων «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» Tην αποστολή της στην Ο.Ε. Δήμου Λοκρών για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» Εξουσιοδοτεί το Κο ∆ήµαρχο για τις όποιες ενέργειες. Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 7/99/2020 Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 7/99/2020 Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Α. Ζεκεντές Μ. Γιαννοπούλου Μ. Παπανικολάου, Μ. Τζανακάκη, Ν. Ανεστάκος, Ε. Κυριάκου, Χ. Καλλής, Α. Καραµίντζιος, Π. Καπουκίνης, Π. ∆άρα, Ι. Μπονόβας Ν. Λιόλιος, Β. Καρατράντος, Ι. Κούρος, Μ. ∆ουµάνη, Β.∆. Κυριαζής, ∆. Τσοχαντάρης, Κ. Σούλιας, Ν. Σωτήρχου, Κ. Ντέλιος, Κ. Μπακανδρίτσος Β. Σίµου-Παλαιόλογου , Α. Λουκάς, Χ. Λυγδής. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ-ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Αγαπητή Πελαγία.
Την επιτυχία σου για την λήψη με ΑΡΙΣΤΑ Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εστω αυθαίρετα και χωρίς να σε ενημερώσω εκρινα σκόπιμο να την αποστείλω πρός δημοσίευση στην εφημερίδα της Λαμίας Λαμιακός τύπος, ώστε να γνωρίσουν και όλοι οι συνάδελφοι σου του Ν. Φθιώτιδας αλλά και οι λοιποί κάτοικοι του την επιτυχία σου και να αποτελέσεις και με αυτό τον τρόπο προτυπο προς μίμηση.
Μαζί λοιπός με τα επαναλαμβανόμενα μου θερμά συγχαρητήρια σου κοινοποιώ τεφεξής ην επιστολή που εστειλα προς την εν λόγω εφημερίδα πρός ενημέρωσή σου.
ΠΕΤΡΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ
τ. τέως Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αντικα 19 Ξάνθη
Τηλ. 2541024873
Ξάνθη 26 Ιουνίου 2020
Προς τον κ. Διευθυντήν
της Εφημ. «Λαμιακός τύπος»
Λαμία
Κύριε Διευθυντά,
Αν και δεν γνωριζόμαστε ούτε τηλεφωνικά, παίρνω το θάρρος να σας απευθύνω την παρούσα και να σας ενημερώσω για κάτι που τιμά τους ανθρώπους της πατρίδας σας αλλά που η σεμνότητά τους δεν επέτρεψε να γίνει ευρύτερα γνωστό.
Συγκεκριμένα πρόκειται για την Θεολόγο και Φιλόλογο Διευθύντρια του Λυκείου Μαρτίνου κ. Πελαγία Παναγιώτου.
Την κ. Παναγιώτου την γνωρίζω από τριακονταπενταετίας, όταν εγώ ως Σχολικός Σύμβουλος των Θεολόγων υπηρέτησα στην Φθιώτιδα, οπότε και είχα την χαρά να την γνωρίσω στο Γυμνάσιο-Λύκειο Μαρτίνου, και έκτοτε παρακολουθώ την εν γένει παιδαγωγική, διδακτική και διοικητική της προσφορά και δραστηριότητα.
Η κ. Παναγιώτου καίτοι έχει υπερβεί τα έτη συνταξιοδότησής της εξακολουθεί με ιδιαίτερο ζήλο, αγάπη και αφοσίωση στην παιδεία και τους μαθητές της όχι μόνον να εργάζεται με ιδιαίτερη ευσυνειδησία και αφοσίωση στον τομέα της, αλλά ακόμη και τώρα δεν παύει να ζητεί την επιμόρφωσή και την κατάρτισή της σε θέματα που άπτονται της αποστολής της.
Ήδη τελευταία εδώ και δύο χρόνια παρακολούθησε πανεπιστημιακή επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης της Παιδείας και αποφοίτησε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ. Μάλιστα έχει συγγράψει και σχετική μελέτη-Διατριβή η οποία επίσης κρίθηκε ως ΑΡΙΣΤΗ και έτυχε και χρηματικού βραβείου και υποτροφίας.
Από μέρους μου ήθελα και δια της εγκρίτου εφημερίδος σας να της απευθύνω τα πλέον εγκάρδια και ειλικρινή συγχαρητήρια και να της ευχηθώ όπως μέχρι τώρα, και εφεξής να εργάζεται για την παιδεία.
Εκπαιδευτικοί του ύψους της κ. Παναγιώτου όχι μόνον τιμούν τους εαυτούς των και την πατρίδα τους αλλά και όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο.
Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι για την κ. Παναγιώτου η εκπαίδευση δεν είναι ένα απλό επάγγελμα αλλά ένα Ύψιστο ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ. Θα πρέπει να σεμνύνεται και το Μαρτίνο και οι κάτοικοί του καθώς και όλος ο Νομός Φθιώτιδας μαζί με τους κατά καιρούς μαθητές της για το ότι έχουν τέτοιους λαμπρούς καθηγητές στον τόπο τους.
Και πάλι από μέρους μου πολλά και ειλικρινή συγχαρητήρια και ευχές όπως ΑΡΙΣΤΕΥΕΙ σε όλες τις εκπαιδευτικές της ενασχολήσεις με το Ολυμπιακό σύνθημα «Πάντα πιο δυνατά πάντα πιό μπροστά, πάντα πιο ψηλά».
Με τιμή
Πέτρος Γεωργαντζής,
τέως Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Σ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Σ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Με την ολοκλήρωση της εκλογής και της συγκρότησης σε Σώμα, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α':ΔΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β':ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΔΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ Α':ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ Β':ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Α':ΠΥΛΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Β':ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Εντοπίστηκαν παράνομες συνδέσεις νερού στο δίκτυο ύδρευσης σε χωριά του Δημου Λοκρων

 

Εντοπίστηκαν παράνομες συνδέσεις νερού στο δίκτυο ύδρευσης σε χωριά του Δημου Λοκρων

Μετά την δολιοφθορά που σημειώθηκε  (έσπασαν τον αγωγό και έκλεβαν νερό) ξεκίνησαν έλεγχοι από τον Δήμο Λοκρων , για τυχόνπαράνομες συνδέσεις ύδρευσης στο κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης των Κοινοτήτων .

Αποφασισμένος να πάρει αυστηρά μέτρα εναντίον αυτών που κλέβουν το νερό, επιδεινώνοντας τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν λόγω υπερκατανάλωσης είναι ο Δήμος Λοκρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το συνεργείο του δήμου, ξεκίνησε  και προχωράει και στα άλλα χωριά και μέχρι στιγμής έχει εντοπίσει κάποιους με παράνομες βρύσες και αναμένονται εξελίξεις.

Τονίζεται ότι σε όποιες περιπτώσεις διαπιστωθούν παράνομες συνδέσεις ύδρευσης, θα σφραγίζονται, θα επιβάλλονται  πρόστιμα και θα κινούνται οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Lokrisdadaily

ΜΑΡΤΙΝΟ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

Δεν είναι εύκολο να υποστηρίζεις τα αντίθετα. Δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα. Οι κρατούντες για την δικαιολογία της δικιάς τους αδυναμίας εφευρίσκουν εχθρούς.

«Γηγενής»

«Επισκέπτες του Σαββατοκύριακου των διακοπών και αργότερα συνταξιούχοι»

«Μόνιμος κάτοικος»

«Συνεχίζουμε ζώντας εδώ».

«Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα! »

«Αλλού ζουν, αλλού μεγάλωσαν, αλλού γεννήθηκαν και θέλουν να κάνουν κουμάντο στον τόπο μας! Έλεος! »

«Ενεργό Εκκλησίασμα»

«Δεν έχει εκφράσει κανένας άλλος δυσαρέσκεια».

Υπάρχει μία τάση να ξεσκίζουμε τις σάρκες και τις ψυχές των ανθρώπων που είναι απέναντί μας.

αναπροσαρμογή των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 96ΘΩΟΚΗΞ-Χ2Π Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/29-4-2020 Πρακτικό τακτικής συνεδρίασης Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» που περιλαμβάνει την αριθμ.4/13/2020 απόφασή του. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ Σίμου - Παλαιολόγου Μορώνης Χρ. Γιαννοπούλου Μαρία Ζάρκα Χρυσάνθη Βασιλική Καραμίντζος Αντώνιος Λιόλιος Νικόλαος Κυριαζής Βασ-Δαμανός Κολομτσάς Ηλίας Μακρίδου Ιωάννα Κοντοπάνου Χριστίνα Φλώρου Αγγελική Τσέλιγκα Ιωάννα Αναστασίου Χρήστος Μαζιώτη Αθανασία Κοτσιαφίτη Αντιγόνη Στην Αταλάντη σήμερα και στην αίθουσα Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών στις 29 Απριλίου έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν3852/2010 (λόγω συνθηκών υγείας) ύστερα από την αριθμ. 358/24-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού για τακτική συνεδρίαση, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και αφού βρέθηκε σε Νόμιμο απαρτία παρόντων μελών [ 14 ] σε σύνολο [15] κηρύχθηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης στη οποία παρών είναι και ο κ.Καντάς Ευάγγελος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης και τέθηκε προς συζήτηση το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης : ΘΕΜΑ 1 ο: Αναπροσαρμογή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς. H κα Πρόεδρος είπε για το θέμα : Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 3/7-9-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ/ κού Συμβουλίου του Ν.Π. Δ.Δ «Κοινωνικής Προστασίας κα Αλληλεγγύης» που περιλαμβάνει την υπ’ αριθμ 3/8/2011 απόφασή του καθορίστηκε η καταβολή των 25 ευρώ για κάθε παιδί που είναι εγγεγραμμένο στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λοκρών. Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες προτείνεται η αναπροσαρμογή των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ως εξής: Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως 2 Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 15,00€ μηνιαίως Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 60,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: Για το πρώτο παιδί: 90,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 45,00€ μηνιαίως Ως κριτήριο για την κατάταξη στην ανάλογη κατηγορία τροφείων λαμβάνεται το οικογενειακό εισόδημα που αναγράφεται στην ένδειξη "φορολογητέο εισόδημα", του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας. Για παιδιά με διαζευγμένους γονείς που έχουν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού, ως κριτήριο κατάταξης σε κατηγορία τροφείων, λαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα και των δύο γονέων Ειδικές κατηγορίες Στις ακόλουθες κατηγορίες α) Παιδιά πολυτέκνων ,όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. β) Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών δηλαδή τα παιδιά: αγάµων γονέων, γονέων που τελούν σε χηρεία, γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα, ορφανά γ) Όσοι έχουν στην οικογένεια τους άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% (προσκομίζεται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής - ΚΕΠΑ τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 30,00 ευρώ μηνιαίως και από 15 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Να εξεταστεί η πιθανότητα για απαλλαγή τροφείων στις ακόλουθες περιπτώσεις • Παιδιά ορφανά από δύο γονείς • Παιδιά πολυτέκνων και ορφανά από ένα γονέα • Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων προπτυχιακών φοιτητών στην πρώτη σχολή φοίτησης) εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής που φοιτούν, ανανεούμενη κάθε χρόνο, από την οποία αποδεικνύεται η πρόοδός τους. Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατηγορία Δικαιολογητικό Παιδιά πολύτεκνης οικογένειας Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (Σε περίπτωση παιδιών εκτός γάμου ή που προέρχονται από διαφορετικούς γάμους απαιτείται και πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.) Παιδιά μονογονεϊκης οικογένειας: Παιδιά άγαμων γονέων Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 3 κατάστασης Παιδιά γονέων που τελούν σε χηρεία Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου Παιδιά γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα Δικαστική Απόφαση Παιδιά ορφανά Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων) Πρόσφατη βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής για το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν. (Ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές στην πρώτη σχολή φοίτησης.) Άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής - ΚΕΠΑ Τρόπος καταβολής των τροφείων Με εφάπαξ καταβολή και παράλληλη έκπτωση 10% στο αρχικό ποσό: Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€ Για το τρίτο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€ Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 60,00€ Χ 11μήνες = 600,00€ - 10% = 594,00€ Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για το τρίτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: Για το πρώτο παιδί: 90,00€ Χ 11μήνες = 990,00€ - 10% = 891,00€ Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€ Για το τρίτο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€ Η έκπτωση ποσοστού 10% ισχύει εφόσον η εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού, όπως κατά περίπτωση ορίστηκε παραπάνω, γίνει έως την 31η Οκτωβρίου του σχολικού έτους το οποίο αφορούν τα τροφεία, όπως αυτά αναλογούν σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση που η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη, τότε διαγράφεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία και επαναβεβαιώνεται νέα οφειλή, που αντιστοιχεί σε πλήρη τροφεία χωρίς έκπτωση, πληρωτέα σε 7 δόσεις. Η καταληκτική ημερομηνία δύναται να παραταθεί σε περίπτωση που δε βεβαιωθεί εγκαίρως η οφειλή, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η οικονομική συνεισφορά πρέπει να εξοφλείται από 1η έως 15η κάθε μήνα (το α’ 15νθήμερο), κατόπιν της τοποθέτησης του νηπίου και της πρώτης ενημέρωσης από το προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 4 Τυχόν έγκριση εγγραφής παιδιού λόγω αναπλήρωσης κενής θέσης στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα, δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των τροφείων του αντίστοιχου. Σε περίπτωση αποχώρησης του νηπίου δεν επιστρέφονται τα τροφεία που έχουν καταβληθεί. Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής. Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση αίτησης διαγραφής παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς ορίζονται τα εξής: Το ύψος του ποσού που επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ή του ποσού της οφειλής που διαγράφεται, υπολογίζεται με βάση τους μήνες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, όπως αυτή ορίζεται από τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας. Εάν η διαγραφή του παιδιού πραγματοποιηθεί έως και την 15η μέρα ενός μήνα, τότε για το μήνα αυτό και κατά περίπτωση επιστρέφεται ή διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο μισό (1/2) των μηνιαίων τροφείων της σχετικής κατηγορίας. Σε περίπτωση που η διαγραφή γίνει μετά τη 15η μέρα ενός μήνα, τότε ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το σύνολο των τροφείων που αντιστοιχούν στο μήνα αυτό. Σε περίπτωση που προκύψει διαγραφή φιλοξενούμενου παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς και τα σχετικά τροφεία έχουν καταβληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%, ο υπολογισμός για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, γίνεται θεωρώντας ότι το παιδί έχει φιλοξενηθεί με την υποχρέωση, να καταβληθούν τα πλήρη μηνιαία τροφεία που αντιστοιχούν στην κατηγορία του χωρίς έκπτωση. Σε περίπτωση αίτησης διαγραφής μετά την 15η Μαΐου εκάστου σχολικού έτους, δεν επιστρέφονται τροφεία παρά μόνο εάν η απομάκρυνση του παιδιού οφείλεται σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας του παιδιού, οι οποίοι αποδεικνύονται από βεβαίωση δημόσιου φορέα. Το λόγο πήρε ο κ.Κολομτσάς Ηλίας ο οποίος είπε :Καταψηφίζω την αναπροσαρμογή των τροφείων γιατί λόγω της όλης κατάστασης της κρίσης που επικρατεί λόγω κορωνοιού δεν μπορεί να προβούμε σε αύξηση τροφείων μιας που θα υπάρξει μεγάλη κρίση στα οικονομικά των οικογενειών. Άλλοι δεν έχουν δουλειά ,άλλοι έχουν υποστεί μειώσεις και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.Τα οικονομικά στοιχεία που ζητάμε και θα κρίνουν τα τροφεία δεν είναι τα σωστά γιατί βλέπουν τα προηγούμενα χρόνια (έσοδα) όχι τα τωρινά έσοδα. Επί προεδρίας μου καταφέραμε να ανοίξουμε δύο Παιδικούς Σταθμούς. Πιστεύω με την επιχορήγηση του Δήμου να λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί και να μην χρειαστεί να αυξήσουμε τα τροφεία. Το λόγο πήρε ο κ. Κυριαζής Βασίλειος – Δαμιανός ο οποίος είπε : Δεν συμφωνώ με την αναπροσαρμογή τροφείων γιατί πιστεύω ότι με τα 25 ευρώ θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί ,πράγμα που γίνονταν μέχρι τώρα και όταν ήμουν εγώ Πρόεδρος. Σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο δεν πρέπει να προβούμε στην αύξηση των τροφείων μιας που υπάρχουν γονείς που έχουν χάσει την δουλειά τους. Το λόγο πήρε η κ. Μακρίδου Ιωάννα η οποία είπε :Είμαι αντίθετη με την αύξηση των τροφείων σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο για όλους. Αν μπορούσαμε να μειώσουμε τα τροφεία θα έλεγα ναι. Το λόγο πήρε ο κ. Λιόλιος Νικόλαος ο οποίος είπε για το θέμα : Η παράταξη μας δεν συμφωνεί να γίνει αύξηση στα τροφεία των παιδιών .Προτείνουμε να μην γίνει καμία αύξηση στους Παιδικούς Σταθμούς ως το τέλος της σχολικής περιόδου (2019-2020),κι αυτό γιατί έχει διακοπή λόγω κορονοιού η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών ,δεν φοιτούν παιδιά, δεν σιτίζονται δηλαδή, δεν υπάρχουν μεγάλα έξοδα και τα έσοδα 5 είναι δεδομένα (ΕΣΠΑ-Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής), άρα υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων και δεν συντρέχουν λόγοι αυξήσεων. Δηλαδή προτείνουμε τα εξής : Ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000,00 ευρώ Δωρεάν Ετήσιο εισόδημα από 25.000,00 μέχρι 30.000,00 ευρώ 70,00 το 1ο τέκνο και 35,00 ευρώ το 2ο Ετήσιο εισόδημα από 30.000,00 μέχρι 40.000,00 ευρώ 100,00 το 1ο τέκνο και 50,00 ευρώ το 2ο Ετήσιο εισόδημα από 40.000,00 μέχρι 50.000,00 ευρώ 120,00 το 1ο τέκνο και 60,00 ευρώ το 2ο Ετήσιο εισόδημα από 50.000,00 ευρώ και άνω 150,00 το 1ο τέκνο και 75,00 ευρώ το 2ο . Ακόμα 10% έκπτωση με εφάπαξ πληρωμή και υποστήριξη ειδικών κατηγοριών.(πολύτεκνοι, μονογονεικές, ΑΜΕΑ κ.α). Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Την αναπροσαρμογή των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ως εξής: Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 15,00€ μηνιαίως Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 60,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 30,00€ μηνιαίως Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: Για το πρώτο παιδί: 90,00€ μηνιαίως Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ μηνιαίως Για το τρίτο παιδί: 45,00€ μηνιαίως Ως κριτήριο για την κατάταξη στην ανάλογη κατηγορία τροφείων λαμβάνεται το οικογενειακό εισόδημα που αναγράφεται στην ένδειξη "φορολογητέο εισόδημα", του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας. Για παιδιά με διαζευγμένους γονείς που έχουν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού, ως κριτήριο κατάταξης σε κατηγορία τροφείων, λαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα και των δύο γονέων Ειδικές κατηγορίες Στις ακόλουθες κατηγορίες α) Παιδιά πολυτέκνων ,όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. β) Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών δηλαδή τα παιδιά: αγάµων γονέων, γονέων που τελούν σε χηρεία, γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα, ορφανά γ) Όσοι έχουν στην οικογένεια τους άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% (προσκομίζεται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής - ΚΕΠΑ τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 30,00 ευρώ μηνιαίως και από 15 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Αποφασίζεται η απαλλαγή τροφείων στις ακόλουθες περιπτώσεις  Παιδιά ορφανά από δύο γονείς  Παιδιά πολυτέκνων και ορφανά από ένα γονέα 6  Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων προπτυχιακών φοιτητών στην πρώτη σχολή φοίτησης) εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής που φοιτούν, ανανεούμενη κάθε χρόνο, από την οποία αποδεικνύεται η πρόοδός τους. Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατηγορία Δικαιολογητικό Παιδιά πολύτεκνης οικογένειας Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (Σε περίπτωση παιδιών εκτός γάμου ή που προέρχονται από διαφορετικούς γάμους απαιτείται και πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.) Παιδιά μονογονεϊκης οικογένειας: Παιδιά άγαμων γονέων Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Παιδιά γονέων που τελούν σε χηρεία Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου Παιδιά γονέων που έχουν κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα Δικαστική Απόφαση Παιδιά ορφανά Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου Παιδιά απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων) Πρόσφατη βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής για το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν. (Ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές στην πρώτη σχολή φοίτησης.) Άτομο με ειδικές ανάγκες (Α΄ βαθμού συγγένεια), με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής - ΚΕΠΑ Τρόπος καταβολής των τροφείων Με εφάπαξ καταβολή και παράλληλη έκπτωση 10% στο αρχικό ποσό: Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 15.000,00€: Για το πρώτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για το δεύτερο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€ Για το τρίτο παιδί: 15,00€ Χ 11μήνες = 165,00€ -10% = 148,50€ Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι 30.000,00€: 7 Για το πρώτο παιδί: 60,00€ Χ 11μήνες = 600,00€ - 10% = 594,00€ Για το δεύτερο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για το τρίτο παιδί: 30,00€ Χ 11μήνες = 330,00€ - 10% = 297,00€ Για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.001,00€ και άνω: Για το πρώτο παιδί: 90,00€ Χ 11μήνες = 990,00€ - 10% = 891,00€ Για το δεύτερο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€ Για το τρίτο παιδί: 45,00€ Χ 11μήνες = 495,00€ - 10% = 445,00€ Η έκπτωση ποσοστού 10% ισχύει εφόσον η εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού, όπως κατά περίπτωση ορίστηκε παραπάνω, γίνει έως την 31η Οκτωβρίου του σχολικού έτους το οποίο αφορούν τα τροφεία, όπως αυτά αναλογούν σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση που η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη, τότε διαγράφεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία και επαναβεβαιώνεται νέα οφειλή, που αντιστοιχεί σε πλήρη τροφεία χωρίς έκπτωση, πληρωτέα σε 7 δόσεις. Η καταληκτική ημερομηνία δύναται να παραταθεί σε περίπτωση που δε βεβαιωθεί εγκαίρως η οφειλή, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η οικονομική συνεισφορά πρέπει να εξοφλείται από 1η έως 15η κάθε μήνα (το α’ 15νθήμερο), κατόπιν της τοποθέτησης του νηπίου και της πρώτης ενημέρωσης από το προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Τυχόν έγκριση εγγραφής παιδιού λόγω αναπλήρωσης κενής θέσης στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα, δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των τροφείων του αντίστοιχου. Σε περίπτωση αποχώρησης του νηπίου δεν επιστρέφονται τα τροφεία που έχουν καταβληθεί. Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής. Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση αίτησης διαγραφής παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς ορίζονται τα εξής: Το ύψος του ποσού που επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ή του ποσού της οφειλής που διαγράφεται, υπολογίζεται με βάση τους μήνες που υπολείπονται μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, όπως αυτή ορίζεται από τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας. Εάν η διαγραφή του παιδιού πραγματοποιηθεί έως και την 15η μέρα ενός μήνα, τότε για το μήνα αυτό και κατά περίπτωση επιστρέφεται ή διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο μισό (1/2) των μηνιαίων τροφείων της σχετικής κατηγορίας. Σε περίπτωση που η διαγραφή γίνει μετά τη 15η μέρα ενός μήνα, τότε ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το σύνολο των τροφείων που αντιστοιχούν στο μήνα αυτό. Σε περίπτωση που προκύψει διαγραφή φιλοξενούμενου παιδιού πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς και τα σχετικά τροφεία έχουν καταβληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%, ο υπολογισμός για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, γίνεται θεωρώντας ότι το παιδί έχει φιλοξενηθεί με την υποχρέωση, να καταβληθούν τα πλήρη μηνιαία τροφεία που αντιστοιχούν στην κατηγορία του χωρίς έκπτωση. Σε περίπτωση αίτησης διαγραφής μετά την 15η Μαΐου εκάστου σχολικού έτους, δεν επιστρέφονται τροφεία παρά μόνο εάν η απομάκρυνση του παιδιού οφείλεται σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας του παιδιού, οι οποίοι αποδεικνύονται από βεβαίωση δημόσιου φορέα. Μειοψηφούν οι κ. Λιόλιος Νικόλαος,κ. Κολομτσάς Ηλίας,κ.Κυριαζής Βασίλειος – Δαμιανός,και η κ. Μακρίδου Ιωάννα για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4 /13 / 2020 8 Για τούτο συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΙΜΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Μορώνης Χρ. . Γιαννοπούλου Μαρία Καραμίντζος Αντώνιος Λιόλιος Νικόλαος Κυριαζής Βασ-Δαμανός Κολομτσάς Ηλίας Μακρίδου Ιωάννα Κοντοπάνου Χριστίνα Φλώρου Αγγελική Τσέλιγκα Ιωάννα Αναστασίου Χρήστος Μαζιώτη Αθανασία Κοτσιαφίτη Αντιγόνη Ακριβές Αντίγραφο Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Π. “ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.” ΣΙΜΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.