Τρίτη, 06 12 2022

Α Φθιώτιδας αποτελέσματα 09/04/22

 

 

Τα αποτελέσματα:

Ρεγγίνι-Ηράκλεια 7-1 (8’ Τσάνας, 10’ Θ. Κωστάκος, 13’ Αναγνώστου, 18’/57’ Θεοχάρης, 64’/69’ Ντάικο-31’ Τριανταφύλλου)

Μαλεσίνα-Άρης Αγ. Κωνσταντίνου 2-0 (30’/77’ Μακρής)

Οπούντιος Μαρτίνου-Δάφνη Λιβανατών 1-2 (20’ Γ. Μαλέρδος-30’ Μπράχος, 73’ Γ. Αντωνίου)

Καλύβια-Προοδευτική Λάρυμνας 3-3 (30’ Σάπιος, 35’ Τσιγκόλης, 50’ Ρίζος-9’ Ντελής, 39’/86’ Λουκάς)

Αστέρας Σταυρού-Στυλίδα 0-1 (49’ Χρ. Βαρυπάτης)

Ευρυτανικός-Νίκη Αγ. Παρασκευής 0-3 ά.α.

Ρεπό: Ολυμπιακός Λαμίας

Η βαθμολογία:

ΣΤΥΛΙΔΑ 58
ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 56
ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 53
ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ 53
ΜΑΛΕΣΙΝΑ 46
ΠΡΟΟΔ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ 40
ΡΕΓΓΙΝΙ 33
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 28
ΚΑΛΥΒΙΑ 24
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 14
ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 12
ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ –

Η τελευταία αγωνιστική (16/4, 17:00):

ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ – ΡΕΓΓΙΝΙ
ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ – ΚΑΛΥΒΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ 3-0 α.α.
ΠΡΟΟΔ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΥΛΙΔΑ – ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΡΕΠΟ: ΜΑΛΕΣΙΝΑ

Υπουργείο Εργασίας. Πως θα παραχωρούνται ακίνητα.

 
 
Υπουργείο Εργασίας: Πώς θα παραχωρούνται ακίνητα σε εργαζομένους, ανέργους και οικογένειες
2022-04-07
 

Ακίνητα θα παραχωρούνται σε εργαζομένους, σε ανέργους και σε οικογένειες, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις που διευκολύνουν τόσο την απόκτηση/ανέγερση ακινήτων που θα διατεθούν για τη στέγαση εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών τους, όσο και την αξιοποίηση της περιουσίας της ΔΥΠΑ για την αύξηση των εσόδων της.

Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, επεκτείνονται οι αρμοδιότητες της ΔΥΠΑ, έτσι ώστε, πέρα από την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του εργατικού δυναμικού, να μπορεί η ΔΥΠΑ να ασχοληθεί και με τις στεγαστικές ανάγκες των νέων, μέσω της χορήγησης παροχών και της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων.

Η ΔΥΠΑ αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα

Με τις νέες ρυθμίσεις επιτρέπεται στη ΔΥΠΑ να αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα για την εκπλήρωση των σκοπών που σχετίζονται με τη στεγαστική συνδρομή, τους οποίους έχει αποκτήσει ως διάδοχος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Προβλέπεται επίσης ότι η Υπηρεσία μπορεί να συμπράττει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων, με σκοπό την προώθηση των κυβερνητικών πολιτικών σχετικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των νέων.

Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ, που δεν προορίζονται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των εργαζομένων, εισάγονται ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την καλύτερη εκμετάλλευση και την αύξηση των εσόδων της. Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέπεται η σύναψη μακροχρόνιων μισθώσεων, η σύμπραξη με ιδιώτες οι οποίοι μπορεί να αναλάβουν την οικοδόμηση αδόμητων ακινήτων, οι εγγυήσεις που θα πρέπει να παρέχουν, για να συμμετάσχουν στους 

Παραχώρηση θέσης περιπτέρου στην πλατεία Π. Ταξιαρχών Μαρτίνου.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων στον Δήμο Λοκρών
σε Α.Με.Α., πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου

 1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή πολεμιστών Κύπρου, να υποβάλλουν στον Δήμο Λοκρών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση ΜΙΑΣ (1) θέσης περιπτέρου στην Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Κοινότητας Μαρτίνου, όπως αυτή καθορίστηκε κατόπιν δημόσιας κλήρωσης με την αρίθμ. 4/31/2022 (ΑΔΑ: Ω86ΩΩΛΤ-ΘΝΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών.
 1. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:
  α) άτομα με αναπηρία (Α.Με.Α)
  β) Πολύτεκνοι, και
  γ) Μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 1. Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερόμενο των κατηγοριών της παραγράφου 2 της παρούσας, με την καταβολή ετήσιου τέλους ύψους ΧΙΛΙΩΝ (1.000 €), όπως καθορίστηκε με την αρίθμ. 4/31/2022 (ΑΔΑ: Ω86ΩΩΛΤ-ΘΝΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, βάση του ετήσιου Οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου Οικονομικού έτους κι εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξηπρόθεσμες οφειλές στον Δήμο Λοκρών κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών. Δικαιούχος θα είναι ο ενδιαφερόμενος με το χαμηλότερο εισόδημα, μεταξύ όλων όσων θα υποβάλουν σχετική αίτηση και θα πληρούν τα κριτήρια της παρούσας.
 1. Η παραχώρηση του δικαιώματος γίνεται για ΔΕΚΑ (10) χρόνια, από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή ανήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό, υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Λοκρών. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.
 1. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν στον Δήμο Λοκρών μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 τα εξής δικαιολογητικά:
 • Άτομα με αναπηρία:
  α) Αίτηση
  β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου Οικονομικού έτους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  δ) Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 6 του Ν.2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας
  ε) Βεβαίωση περί μη οφειλής από τον Δήμο Λοκρών
 • Πολύτεκνοι
  α) Αίτηση
  β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου Οικονομικού έτους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  δ) Πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα
  ε) Βεβαίωση περί μη οφειλής από τον Δήμο Λοκρών
 • Πολεμιστές Κύπρου
  α) Αίτηση
  β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου Οικονομικού έτους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  δ) Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
  ε) Βεβαίωση περί μη οφειλής από τον Δήμο Λοκρών

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών και να δημοσιευθεί σε 2 τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

O Δήμαρχος Λοκρών

Αθανάσιος Ζεκεντές

COPYRIGHT © 2019, ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝWEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
 

Προοδευτική Λάρυμνας - Οπουντιος Μαρτίνου 1-1

 

 

Προοδευτική-Οπούντιος Μαρτίνου 1-1: Μοιρασιά στη Λάρυμνα

 

Με μια αναμέτρηση άνοιξε το Σάββατο (2/4) η αυλαία της 24ης αγωνιστικής της Α’ Φθιώτιδας.

Στο γήπεδο της Λάρυμνας η τοπική Προοδευτική αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Οπούντιο Μαρτίνου.

Στο 24ο λεπτό ο Λαΐτσας άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Στο 50’ η Προοδευτική κέρδισε πέναλτι που εκτέλεσε ο Τσιάμης στέλνοντας τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 65’ ο Λουκάς ισοφάρισε για την ομάδα της Λάρυμνας, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Οι δυο ομάδες ολοκλήρωσαν το ματς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Καραδήμου για τον Οπούντιο και του Δάρρα για την Προοδευτική.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (3/4, 17:00):

ΠΡΟΟΔ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ – ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 1-1
ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ – ΜΑΛΕΣΙΝΑ 3/4, 17:00
ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 3/4, 17:00
ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΡΕΓΓΙΝΙ 3/4, 17:00
ΣΤΥΛΙΔΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ 3/4, 17:00
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ  0-3 α.α.
ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΑ

Α. ΦΘ/σας 26/03/22

 

 

Τα αποτελέσματα:

Μαλεσίνα-Δάφνη Λιβανατών 0-0

Ολυμπιακός Λαμίας-Ηράκλεια 9-0 (3’ Καταραχιάς, 5’/28’ Βαρυπάτης, 43’/45’ Ν. Λέντας, 58’ Ευαγγελόπουλος, 75’/85’ Μπουγιώτας, 88’ Καλογρηάς)

Άρης Αγ. Κωνσταντίνου-Προοδευτική Λάρυμνας 1-3 (51’ Σπ. Ρίζος-1’ Τσιάμης, 7’/61’ Ντελής)

Οπούντιος Μαρτίνου-Στυλίδα 0-4 (24’/34’ Λάγιος, 30’ Ταμπάκης, 84’ Λαμπρόπουλος)

Ρεγγίνι-Αστέρας Σταυρού 2-3 (39’ Θ. Κωστάκος, 69’ πεν. Καλύβας-3’/68’ Γενιτσαρόπουλος, 16’ Νασιακόπουλος)

Καλύβια-Ευρυτανικός 3-0 α.α.

Ρεπό: Νίκη Αγ. Παρασκευής

H βαθμολογία:

ΣΤΥΛΙΔΑ 52
ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ 52
ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 50
ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 50
ΜΑΛΕΣΙΝΑ 42
ΠΡΟΟΔ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ 38
ΡΕΓΓΙΝΙ 27
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 27
ΚΑΛΥΒΙΑ 23
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 14
ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 12
ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ 0

Η επόμενη αγωνιστική (2/4, 17:00):

ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ – ΜΑΛΕΣΙΝΑ
ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΡΟΟΔ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ – ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΡΕΓΓΙΝΙ
ΣΤΥΛΙΔΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ  0-3 α.α.
ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΑ

Α. ΦΘ/δος εξ αναβολής

Α΄ Φθιώτιδας: Ισοπαλίες σε Μαλεσίνα και Μαρτίνο

 

Την Τετάρτη (23/3) διεξήχθησαν οι δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις για την 21η αγωνιστική της Α΄ Φθιώτιδας.

Μαλεσίνα και Προοδευτική Λάρυμνας αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς γκολ. Πριν την έναρξη του αγώνα οι δύο ομάδες, σε μία σεμνή τελετή, τίμησαν τη μνήμη του Νίκου Σταματάκη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και είχε αγωνιστεί με τα χρώματά τους. Μάλιστα η Μαλεσίνα αποφάσισε να αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο «10», που ήταν η αγαπημένη του.

https://starsports.gr/wp-content/uploads/2022/03/202203231630254602-600x311.jpg?v=1648045849 600w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-pin-no-hover="true">

https://starsports.gr/wp-content/uploads/2022/03/202203231630247416-600x340.jpg?v=1648045850 600w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-pin-no-hover="true">

https://starsports.gr/wp-content/uploads/2022/03/202203231630248052-600x339.jpg?v=1648045850 600w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" data-pin-no-hover="true">

Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, στο Μαρτίνο, ο τοπικός Οπούντιος φιλοξένησε το Ρεγγίνι με τελικό σκορ 1-1.

Α΄ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

ΜΑΛΕΣΙΝΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ 0-0
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ-ΡΕΓΓΙΝΙ 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΥΛΙΔΑ 49
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 49
ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 49
ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 47
ΜΑΛΕΣΙΝΑ 41
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ 35
ΡΕΓΓΙΝΙ 27
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 27
ΚΑΛΥΒΙΑ 20
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 14
ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 12
ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ –

Απεβίωσε η καθηγήτρια μας Μαριανθη Παπαϊωάννου

 
 
 
Σήμερα 20 Μαρτίου 2022 απεβίωσε η καθηγήτρια μας Μαριανθη Παπαϊωάννου και η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Δευτέρα 21 Μαρτίου στον Ι. Ν. Π. Ταξιαρχών Μαρτίνου και ώρα 11.
Μία ξεχωριστή προσωπικότητα, επιβλητική που ενέπνεε σεβασμό. Μία εξαιρετική δημόσια λειτουργός και ταυτόχρονα ένας σπάνιος άνθρωπος που θα λείψει σε όλους μας. 
Την αποχαιρετούμε με συγκίνηση και σεβασμό και εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπητήρια στην οικογένεια της.

Αποτελέσματα Α. ΦΘ/σας 19/03/22

 

 

 

Τα αποτελέσματα:

Ηράκλεια-Μαλεσίνα  2-3 (60’ πεν. Δ. Νάσιος, 63’ πεν. Μπουσάι-25’ Φουρλεμάδης, 71’ Μακρής, 89’ πεν. Πέππας)

Προοδευτική Λάρυμνας-Δάφνη Λιβανατών  3-4 (12’ Παναγιώτου, 34’ Τσιάμης, 40’ Λουκάς-1’/44’ Ντζιός, 87’ Μπράχος, 90’ πεν. Παπαναστασίου)

Νίκη Αγ. Παρασκευής-Ολυμπιακός Λαμίας  2-5 (56’ Πλιάτσικας, 84’ Μιχαήλ-21’/26’/31’/54’ Ν. Λέντας, 90+ Χαλαστάνης)

Στυλίδα-Άρης Αγ. Κωνσταντίνου  4-1 (12’ Κάντζαρης, 45’ Τσιλίκας, 62’ Λάγιος, 66’ Κ. Κουφιώτης-53’ Στ. Ρίζος)

Ρεγγίνι-Καλύβια  2-2 (35’/73’ Αναγνώστου-6’ Ρίζος, 46’ Διαμαντής)

Ευρυτανικός-Οπούντιος Μαρτίνου   0-3 ά.α.

Ρεπό: Αστέρας Σταυρού

Η βαθμολογία:

ΣΤΥΛΙΔΑ 49
ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ 49
ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 49
ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 47
ΜΑΛΕΣΙΝΑ 40*
ΠΡΟΟΔ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ 34*
ΡΕΓΓΙΝΙ 26*
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ 26*
ΚΑΛΥΒΙΑ 20
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 14
ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 12
ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ –

Η επόμενη αγωνιστική (26/3, 16:00):

ΜΑΛΕΣΙΝΑ – ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΠΡΟΟΔ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ – ΣΤΥΛΙΔΑ
ΡΕΓΓΙΝΙ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ    3-0 α.α.
ΡΕΠΟ: ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Μαρτίνο αποτελέσματα rapid tests 18/03/22

 

 

 

Αποτελέσματα των rapid tests που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Δήμο Λοκρών

Ο Δήμος Λοκρών σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Φθιώτιδας προχώρησε σήμερα Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 στη διενέργεια rapid tests Covid-19 για τους κατοίκους του Δήμου Λοκρών στο Μαρτίνο και στη Μαλεσίνα.

Πιο συγκεκριμένα:

Μαρτίνο

 • Πραγματοποιήθηκαν 83 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 στο Δημοτικό Κατάστημα Μαρτίνου, από τους οποίους προέκυψαν 2 νέα θετικά κρούσματα.

Μαλεσίνα

 • Πραγματοποιήθηκαν 52 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεσίνας από τους οποίους προέκυψαν 7 νέα θετικά κρούσματα.

Ο Δήμος Λοκρών θα συνεχίσει αντίστοιχες δράσεις και στο μέλλον. Ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Αθανάσιος Ζεκεντές ευχαριστεί όσους προσήλθαν στις διαδικασίες δειγματοληψιών, καθώς και το κινητό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ Φθιώτιδας για την πολύτιμη υγειονομική συνδρομή του.

Μαρτίνο δωρεάν rapid tests 18/03/22

 

 

Πρόσκληση συμμετοχής σε δωρεάν rapid tests στο Δήμο Λοκρών

Απευθύνουμε πρόσκληση συμμετοχής σε δωρεάν rapid tests Covid-19 στο Δήμο Λοκρών, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Φθιώτιδας, για πεζούς και χωρίς ραντεβού ως εξής:

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

 • Μαρτίνο

        Μπροστά στο Δημοτικό Κατάστημα Μαρτίνου

        Ώρες: 09:30 έως 11:30

 • Μαλεσίνα

        Μπροστά στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεσίνας

        Ώρες: 12:00 έως 14:00

Η προσέλευση του κοινού που επιθυμεί να υποβληθεί στο τεστ είναι ελεύθερη.

Οι προσερχόμενοι θα πρέπει να τηρούν τις απαιτούμενες αποστάσεις και να φορούν μάσκα. Για τη διενέργεια του τεστ θα πρέπει να επιδείξουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, να δηλώσουν το ΑΜΚΑ τους, καθώς και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Η λήψη του δείγματος θα γίνεται ρινοφαρυγγικά.

COPYRIGHT © 2019, ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝWEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
 

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.