Τρίτη, 28 05 2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ και ΛΑΡΥΜΝΑΣ», ορισμός ημερομηνίας και ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.
φορών.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Ολοκληρωμένη αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση πολιτιστικού αποθέματος διατηρητέων σχολικών κτιρίων (Ο.Τ. 6) Μαρτίνου Δήμου
Λοκρών».

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Μαρτίνου Δήμου Λοκρών

 

                                                                                                                                                                            

Αταλάντη 23.05.2023

Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Μαρτίνου Δήμου Λοκρών

Ο Δήμος Λοκρών αποδίδει προτεραιότητα στην ποιότητα των υπηρεσιών ύδρευσης και για το σκοπό αυτό αναβαθμίζει τις υποδομές του σε δίκτυα και εγκαταστάσεις. Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον άξονα 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» με τίτλο: «α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία – Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης» ο Δήμος Λοκρών υπέβαλε πρόταση με τίτλο: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Μαρτίνου Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων Δήμου Λοκρών» προϋπολογισμού ύψους 2.009.860€, η οποία εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη στις 18 Μαΐου 2023.

Στο έργο του Δήμου Λοκρών περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού στο πάνω Μαρτίνο με ταυτόχρονη αναβάθμιση των υδραυλικών του χαρακτηριστικών αναλυτικά θα κατασκευαστούν:

 1. 000 μέτρα δικτύου από αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς Φ160/ 16 atm.
 2. 000 μέτρα δικτύου από αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς Φ110/ 16 atm.
 3. 000 μέτρα δικτύου από αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς Φ90/ 16 atm.
 4. Θα αντικατασταθούν το σύνολο (450) των ιδιωτικών συνδέσεων καταναλωτών στο δίκτυο ύδρευσης. Τα υδρόμετρα δε θα διαθέτουν σύστημα αυτοματισμού συμβατό με το δίκτυο αυτόματων καταγραφών των μετρήσεων που εγκαθιστά ήδη ο Δήμος Λοκρών.
 5. Θα τοποθετηθεί σταθμός αυτόματου ελέγχου ποιότητας νερού στην είσοδο του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό για την προστασία της υγείας των καταναλωτών.
 6. Θα τοποθετηθεί σταθμός ελέγχου δικτύου στην είσοδο του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό για την καταγραφή της εισερχόμενης ποσότητας νερού, ο οποίος σε συνδυασμό με τα νέα υδρόμετρα θα δίνει καθημερινά το ισοζύγιο του τιμολογούμενου νερού.
 7. Τέλος θα τοποθετηθούν στις 96 νέες βάνες δικτύου αισθητήρες αυτόματου εντοπισμού διαρροών για τον μηδενισμό των αφανών διαρροών στο μέλλον.

Ο Δήμος Λοκρών συνεχίζει να επενδύει σε έργα ουσίας που σαν στόχο έχουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε κρίσιμες υπηρεσίες για τη διαβίωση των πολιτών, όπως είναι η ύδρευση.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ

Η ανακύκλωση στον Δήμο Λοκρών ενισχύεται με την τοποθέτηση των μωβ κάδων για ρούχα και αξεσουάρ ένδυσης

 

                                                                                                                                                          

Αταλάντη 18-5-2023

Η ανακύκλωση στον Δήμο Λοκρών ενισχύεται με την τοποθέτηση των μωβ κάδων για ρούχα και αξεσουάρ ένδυσης

Ο Δήμος Λοκρών αποδίδει προτεραιότητα στην ανακύκλωση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών. Ήδη έχει σημειωθεί αύξηση των ποσοτήτων που συλλέγονται στους μπλε κάδους και τους κώδωνες ανακύκλωσης, τοποθετήθηκαν εκατοντάδες καφέ κάδοι για κομποστοποίηση σε κήπους, υπάρχει κοντέινερ για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μικροί κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών, λαμπτήρων και συσκευών.

Επεκτείνοντας και ενισχύοντας την ανακύκλωση ξεκίνησε από το Δήμο Λοκρών σε συνεργασία με την εταιρεία East West Greece η εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που περιλαμβάνει εγκατάσταση κάδων, συλλογή/μεταφορά, διάθεση προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα συλλέγονται στους κάδους (διαστάσεις: 0,95 Χ 0,95εκ.), οι οποίοι φέρουν τα στοιχεία της εταιρείας και πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα και το έργο της, καθώς και τα στοιχεία του συνεργαζόμενου Δήμου. Πρόκειται για κάδους μωβ χρώματος στους οποίους οι δημότες θα μπορούν να αφήνουν παλαιά ρούχα, παλιά ζεύγη υποδημάτων, λευκά είδη και αξεσουάρ (τσάντες, ζώνες κλπ) τα οποία θα οδηγούνται στην ανακύκλωση. Ένα μέρος αυτών, που θα κρίνονται κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση, θα διατίθενται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και τα υπόλοιπα θα οδηγούνται για ανακύκλωση. Τα συλλεγόμενα είδη θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση, εφαρμόζοντας την ιεράρχηση των αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’αριθμ.4819/23-07-2021 ισχύουσας νομοθεσίας.

Από τη δράση αυτή προκύπτουν άμεσα και έμμεσα οφέλη για το Δήμο, τους κατοίκους και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα:

α) Σημαντική δημόσια ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα συλλεγόμενα είδη θα αποτρέπονται από το ρεύμα των αστικών αποβλήτων (πράσινος κάδος) τα οποία ο Δήμος οδηγεί μέχρι σήμερα, σε υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Θήβας, με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οικονομικό κόστος διαχείρισης, το οποίο αποτυπώνεται στα δημοτικά τέλη.

 β) Άμεση οικονομική ωφέλεια από την εξοικονόμηση των αναλογούντων ποσών περιβαλλοντικής εισφοράς, τα οποία θα κατέβαλλε ετησίως σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4042/2012, για τις δια της παρούσης ποσότητες ανακυκλώσιμων, ανακτωμένων και επαναχρησιμοποιημένων πλέον ενδυμάτων και υποδημάτων, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτονταν στο ΧΥΤΑ.

γ) Έμμεσο κοινωνικό όφελος από την εκπαίδευση των πολιτών του Δήμου σε δράσεις και πολιτικές περιβαλλοντικού σεβασμού, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας και πράσινης οικονομίας.

Οι μωβ κάδοι τοποθετήθηκαν σήμερα 18 Μαΐου 2023 σε κεντρικά σημεία και χώρους συνάθροισης κοινού στις Κοινότητες: Αταλάντης, Μαλεσίνας (και στον οικισμό του Θεολόγου), Λιβανατών, Μαρτίνου, Λάρυμνας, Αρκίτσας και Τραγάνας. Ανάλογα με την ανταπόκριση των πολιτών θα επεκταθεί σε περισσότερα σημεία το δίκτυο των κάδων. Η συλλογή/ αποκομιδή θα πραγματοποιείται τουλάχιστον 2-4 φορές το μήνα κατά την διάρκεια της περιόδου υψηλής ρίψης ενδυμάτων (Μάιος- Νοέμβριος) και τουλάχιστον 1-2 φορές τον μήνα για τους υπόλοιπους μήνες. Επίσης σε περίπτωση ενημέρωσης από πολίτη για πληρότητα κάδου, η συλλογή/αποκομιδή θα προγραμματίζεται εντός 24 ωρών.  

Ο Δήμος Λοκρών συνεχίζει δράσεις και ενέργειες που σαν στόχο έχουν την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σε πολιτικές και μέτρα που περιορίζουν τα απορρίμματα που καταλήγουν σε ταφή σε ΧΥΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                 Αταλάντη 15-05-2023

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

           α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/2012).

           β) του Π.Δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής (ΦΕΚ 99/τ.Α΄/2023).

           γ)  του Π.Δ. 8/2023 «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/2023).

 1. Την αριθμ. 8/02-05-2023, απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σε αυτήν συνδυασμοί κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμοί ανεξαρτήτων και μεμονωμένοι υποψήφιοι της εκλογικής περιφέρειας Φθιώτιδας για τις ανωτέρω εκλογές.
 2. Την αριθμ. 8/02-05-2023, απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόμματος για τις ίδιες εκλογές.
 3. Τις αριθμ. 9/04-05-2023 και 20/10-05-2023, αποφάσεις του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με τις οποίες διορθώθηκαν σφάλματα, που από παραδρομή είχαν αναγραφεί στην με αριθμό 8/02-05-2023, απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.
 4. Την με αριθμ. Πρωτ: 90172/11-05-2023 Προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

Γνωστοποιούμε ότι:

 1. Την 21η Μαΐου 2023, ημέρα Κυριακή, θα διεξαχθούν γενικές βουλευτικές εκλογές.
 2. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07:00 έως ώρα 19:00.
 3. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα κατωτέρω Εκλογικά Τμήματα και Καταστήματα Ψηφοφορίας όπως αυτά καθορίστηκαν με τις αριθ. 86164/30-04-2023 και 90367/04-05-2023 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

Α.Α. Εκλογικού Τμήματος

Δήμος / Δημοτική Ενότητα

Εκλογικό Διαμέρισμα

Κατάστημα Ψηφοφορίας

Από Εκλογέα - Έως Εκλογέα

233

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Ημερήσιο Γυμνάσιο Αταλάντης

1η αίθουσα

35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ

α) Από: ΑΒΡΑΑΜ ΑΡΓΥΡΗ

Έως: ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

β) Οι Ειδικοί Εκλογικοί Κατάλογοι του ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΚΡΩΝ, του Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Π.Α.Θ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, του Γ΄ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ & του ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ.           

234

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Ημερήσιο Γυμνάσιο Αταλάντης

2η αίθουσα

35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ

Από: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έως: ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

235

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Ημερήσιο Γυμνάσιο Αταλάντης

3η αίθουσα

35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ

Από: ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

 Έως: ΚΑΨΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

236

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Ημερήσιο Γυμνάσιο Αταλάντης

4η αίθουσα

35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ

Από: ΚΕΛΟ ΤΖΕΣΙΚΑ

Έως: ΛΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ

237

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

1 Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης

1η αίθουσα

Γερασίμου Βασιλειάδη 1

35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ

Από: ΛΙΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Έως: ΜΠΑΡΚΑΣ ΝΕΣΤΩΡ

238

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

1 Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης

2η αίθουσα

Γερασίμου Βασιλειάδη 1

35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ         

Από: ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΘΗΝΑ

Έως: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΦΑΝΗ

239

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

1 Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης

3η αίθουσα

Γερασίμου Βασιλειάδη 1

35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ         

Από: ΠΑΠΑΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ  

Έως: ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ

240

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης

1η αίθουσα 

Στρατηγού Δουμπιώτη 6Α

35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ

Από: ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ           

Έως: ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

241

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης

2η αίθουσα 

Στρατηγού Δουμπιώτη 6Α

35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ

Από: ΤΣΑΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             

Έως: ΨΩΜΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

242

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ

Έξαρχος Δημοτικό Σχολείο

1η αίθουσα

ΕΞΑΡΧΟΣ

Από: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Έως: ΚΥΡΚΑ ΣΟΦΙΑ

243

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ

Έξαρχος Δημοτικό Σχολείο

2η αίθουσα

ΕΞΑΡΧΟΣ

Από: ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      

Έως: ΨΩΜΑΔΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

244

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ

Καλαπόδι Δημοτικό Σχολείο

ΚΑΛΑΠΟΔΙ

Από: ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

Έως: ΧΟΥΣΙΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

245

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

Κυπαρίσσιο Δημοτικό Σχολείο

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

Από: ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 

Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

246

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΚΥΡΤΩΝΗΣ

Κυρτώνη  Δημοτικό Σχολείο

ΚΥΡΤΩΝΗ

Από: ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                  

Έως: ΧΥΜΕΥΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

247

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Μεγαπλάτανος Δημοτικό Σχολείο

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ

Από: ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

248

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΤΡΑΓΑΝΑΣ

Τραγάνα Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

1η αίθουσα ΤΡΑΓΑΝΑ

Από: ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ         

Έως: ΚΩΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

249

Λοκρών Αταλάντης

Ε.Δ. ΤΡΑΓΑΝΑΣ

Τραγάνα Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

2η αίθουσα ΤΡΑΓΑΝΑ

Από: ΛΑΪΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Έως: ΨΩΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

250

Λοκρών Δαφνουσίων

Ε.Δ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

Λιβανάτες Δημοτικό Σχολείο

1η αίθουσα

35007, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

Από: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                           ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                                                   

Έως: ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

251

Λοκρών Δαφνουσίων

Ε.Δ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

Λιβανάτες Δημοτικό Σχολείο

2η αίθουσα

35007, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

Από: ΖΕΡΖΕΒΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Έως: ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ

252

Λοκρών Δαφνουσίων

Ε.Δ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

Λιβανάτες Δημοτικό Σχολείο

3η αίθουσα

35007, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

Από: ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ      

Έως: ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

253

Λοκρών Δαφνουσίων

Ε.Δ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

Λιβανάτες Δημοτικό Σχολείο

4η αίθουσα

35007, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

Από: ΝΤΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ           

Έως: ΣΚΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

254

Λοκρών Δαφνουσίων

Ε.Δ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

Λιβανάτες Δημοτικό Σχολείο

5η αίθουσα

35007, ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

Από: ΣΜΙΘ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ    

Έως: ΨΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

255

Λοκρών Δαφνουσίων

Ε.Δ. ΑΡΚΙΤΣΑΣ

Αρκίτσα Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 

1η αίθουσα

35200, ΑΡΚΙΤΣΑ

Από: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ         

Έως: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

256

Λοκρών Δαφνουσίων

Ε.Δ. ΑΡΚΙΤΣΑΣ

Αρκίτσα Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο   

2η αίθουσα

35200, ΑΡΚΙΤΣΑ

Από: ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Έως: ΨΕΥΤΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

257

Λοκρών Δαφνουσίων

Ε.Δ. ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ

Γουλέμι Κοινοτικό Κατάστημα

ΓΟΥΛΕΜΙ

Από: ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Έως: ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ

258

Λοκρών Μαλεσίνης

Ε.Δ. ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ

1 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μαλεσίνας

1η αίθουσα

ΜΑΛΕΣΙΝΑ

Από: ΑΓΓΕΛΛΕΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Έως: ΔΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

259

Λοκρών Μαλεσίνης

Ε.Δ. ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ

1 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μαλεσίνας

2η αίθουσα

ΜΑΛΕΣΙΝΑ

Από: ΔΕΔΕ ΑΡΓΥΡΩ

Έως: ΚΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

260

Λοκρών Μαλεσίνης

Ε.Δ. ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ

1 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο                Μαλεσίνας

3η αίθουσα

ΜΑΛΕΣΙΝΑ

Από: ΚΑΛΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Έως: ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

261

Λοκρών Μαλεσίνης

Ε.Δ. ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ

1 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο               Μαλεσίνας

4η αίθουσα 

 ΜΑΛΕΣΙΝΑ

Από: ΚΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Έως: ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

262

Λοκρών Μαλεσίνης

Ε.Δ. ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ

1 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο                Μαλεσίνας

5η αίθουσα

ΜΑΛΕΣΙΝΑ

Από: ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Έως: ΠΑΖΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ

263

Λοκρών Μαλεσίνης

Ε.Δ. ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ

1 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μαλεσίνας

6η αίθουσα

ΜΑΛΕΣΙΝΑ

Από: ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Έως: ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

264

Λοκρών Μαλεσίνης

Ε.Δ. ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ

1 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο                  Μαλεσίνας

7η αίθουσα

ΜΑΛΕΣΙΝΑ

Από: ΠΕΠΟΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Έως: ΤΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

265

Λοκρών Μαλεσίνης

Ε.Δ. ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ

1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μαλεσίνας

8η αίθουσα 

ΜΑΛΕΣΙΝΑ

Από: ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ    

Έως: ΨΩΡΟΜΙΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

266

Λοκρών Μαλεσίνης

Ε.Δ. ΠΡΟΣΚΥΝΑ

Προσκυνάς Δημοτικό Σχολείο

ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ

Από: ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΝΑ  

Έως: ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

267

Λοκρών Οπουντίων

Ε.Δ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Μαρτίνο Δημοτικό Σχολείο

1η αίθουσα

35005, ΜΑΡΤΙΝΟ

Από: ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                              

Έως: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

268

Λοκρών Οπουντίων

Ε.Δ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Μαρτίνο Δημοτικό Σχολείο 

2η αίθουσα

35005, ΜΑΡΤΙΝΟ

Από: ΖΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Έως: ΛΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

269

Λοκρών Οπουντίων

Ε.Δ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Γυμνάσιο Μαρτίνου

1η αίθουσα

Πλατεία Βάσσου Μαυροβουνιώτη

35005, ΜΑΡΤΙΝΟ

Από: ΛΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Έως: ΠΑΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

270

Λοκρών Οπουντίων

Ε.Δ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Γυμνάσιο Μαρτίνου

2η αίθουσα

Πλατεία Βάσσου Μαυροβουνιώτη 

35005, ΜΑΡΤΙΝΟ

Από: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Έως: ΨΩΡΟΜΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

271

Λοκρών Οπουντίων

Ε.Δ. ΛΑΡΥΜΝΗΣ

Λάρυμνα Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 

1η αίθουσα

 35012, ΛΑΡΥΜΝΑ

α) Από: ΑΒΡΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Έως: ΜΕΤΑΝΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

β) Οι Ειδικοί Εκλογικοί Κατάλογοι του Γ΄ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ

272

Λοκρών Οπουντίων

Ε.Δ. ΛΑΡΥΜΝΗΣ

Λάρυμνα Ολοήμερο Δημοτικό  Σχολείο 

2η αίθουσα

35012, ΛΑΡΥΜΝΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΦΘ/ ΔΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

 

Πρωταθλητής Φθιώτιδας ο Αστέρας Σταυρού, πρώτος σκόρερ ο Κώστας Νικολόπουλος!

 

Με τα παιχνίδια της 30ής αγωνιστικής έπεσε το Σάββατο (6/5) η αυλαία της Α’ Φθιώτιδας για τη σεζόν 2022-23.

Ο Αστέρας Σταυρού νίκησε εύκολα τον Άρη Αγίου Κωνσταντίνου με 5-0 εκτός έδρας και αναδείχθηκε πρωταθλητής. Η ομάδα του Πέτρου Καραΐσκου θα διεκδικήσει την άνοδό στη Γ’ Εθνική μέσω αγώνων μπαράζ.

Τα αποτελέσματα:

Άρης Αγ. Κωνσταντίνου-Αστέρας Σταυρού 0-5 (11’/14’/46’/59’ Κακάβας, 63’ Παρλάντζας)

Αταλάντη-Καλαπόδι 1-0 (78’ Τζιβελέκης)

Οπούντιος Μαρτίνου-Δάφνη Λιβανατών 0-2 (1’/41’ Β. Μακρόπουλος)

Ολυμπιακός Λαμίας-Στυλίδα 5-3 (16’ Ιωάννου, 27’ Μαλισόβας, 38’ Παπαναστασίου, 70’ Αλ. Κουφιώτης, 87’ Αντωνόπουλος-18’ Mπισμπιγιάννης, 59’ Πέπερας, 82’ Νικολάε)

Προοδευτική Λάρυμνας-Μαλεσίνα 0-5 (2’ Λαμπρόπουλος, 23’ Δουβάρας, 59’/67 Τσιάμης, 85’ Σέττος)

Ρεγγίνι-Καλύβια 0-3 ά.α.

Λιανοκλάδι-Ηράκλεια 3-0 ά.α.

Ρεπό: Νίκη Αγ. Παρασκευής

Η  τελική βαθμολογία:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 77
ΜΑΛΕΣΙΝΑ 75
ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 71
ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ 66
ΟΠΟΥΝΤ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ 64
ΠΡΟΟΔ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ 41
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 39
ΣΤΥΛΙΔΑ 35
ΚΑΛΥΒΙΑ 28
ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 28
ΚΑΛΑΠΟΔΙ 25
ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 25
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 19
ΡΕΓΓΙΝΙ 10
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 0

*Πρωταθλητής ο Αστέρας Σταυρού που θα αγωνιστεί στα μπαράζ ανόδου στη Γ’ Εθνική.
**Υποβιβάζονται Ρεγγίνι και Ηράκλεια.

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ Ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος της Α’ Φθιώτιδας για τη σεζόν 2022-23 αναδείχθηκε ο Κώστας Νικολόπουλος. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Αστέρα Σταυρού πέτυχε 25 τέρματα.

https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/01/202301281740427689-600x450.jpg?v=1674920691 600w, https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/01/202301281740427689-960x720.jpg?v=1674920691 960w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" data-pin-no-hover="true">

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΦΘ/ΔΑΣ 03/05/23

 

Α’ Φθιώτιδας: Το φιλμ της 29ης αγωνιστικής

 

Με την 29η και προτελευταία αγωνιστική συνεχίστηκε την Τετάρτη (3/5) το πρωτάθλημα της Α’ Φθιώτιδας.

Ο πρωτοπόρος Αστέρας Σταυρού κέρδισε στα χαρτιά το ματς με το Ρεγγίνι και χρειάζεται ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική στην έδρα του Άρη Αγίου Κωνσταντίνου ώστε να κατακτήσει τον τίτλο.

Η Μαλεσίνα που βρίσκεται στο -2 από την κορυφή νίκησε εκτός έδρας τη Στυλίδα με 1-0 και για αναδειχθεί πρωταθλήτρια πρέπει να κερδίσει στη Λάρυμνα την τελευταία αγωνιστική και να χάσει ο Αστέρας Σταυρού στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Τα αποτελέσματα:

Στυλίδα-Μαλεσίνα 0-1 (20’ Πατσαρούχας)

Νίκη Αγ. Παρασκευής-Άρης Αγ. Κωνσταντίνου 4-5 (13’ Καρκάνης, 32’/41’ Δοσόπουλος, 85’ Παλιαλέξης-18’ Τετριμέλης, 23’ Φιλίπι, 28’/62’ Σπ. Ρίζος, 37’ Γ. Πρίφτης)

Καλύβια-Οπούντιος Μαρτίνου 0-1 (57’ Πέππας)

Δάφνη Λιβανατών-Προοδευτική Λάρυμνας 4-1 (15’ Τσίντζας, 44’/61’ Β. Μακρόπουλος, 47’ Γ. Μακρόπουλος-31’ Φιλίππου)

Αστέρας Σταυρού-Ρεγγίνι 3-0 ά.α.

Ηράκλεια-Ολυμπιακός Λαμίας 0-3 ά.α.

Καλαπόδι-Λιανοκλάδι 3-0 ά.α.

Ρεπό: Αταλάντη

Η βαθμολογία:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 74
ΜΑΛΕΣΙΝΑ 72
ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 68
ΟΠΟΥΝΤ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ 64
ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ 63
ΠΡΟΟΔ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ 41
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 36
ΣΤΥΛΙΔΑ 35
ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 28
ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 25
ΚΑΛΥΒΙΑ 25
ΚΑΛΑΠΟΔΙ 25
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 16
ΡΕΓΓΙΝΙ 10
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 0

Η επόμενη αγωνιστική (6/5, 17:00):

ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ – ΚΑΛΑΠΟΔΙ
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ – ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ – ΣΤΥΛΙΔΑ
ΠΡΟΟΔ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ – ΜΑΛΕΣΙΝΑ
ΡΕΓΓΙΝΙ – ΚΑΛΥΒΙΑ 0-3 α.α.
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ 3-0 α.α.
ΡΕΠΟ: ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ- ΟΠΟΥΝΤΙΟΣΜΑΡΤΙΝΟΥ

 

Νίκη τίτλου για τον Αστέρα Σταυρού, 2-1 τον Οπούντιο στο Μαρτίνο

 

Μια ανάσα από τον τίτλο της Α’ Φθιώτιδας βρίσκεται ο Αστέρας Σταυρού.

Το συγκρότημα του Πέτρου Καραΐσκου νίκησε εκτός έδρας τον Οπούντιο Μαρτίνου με 2-1 και χρειάζεται ένα βαθμό την 30ή αγωνιστική στην έδρα του Άρη Αγίου Κων/νου (την 29η θα πάρει στα χαρτιά το ματς με το Ρεγγίνι) για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304301813000959-600x338.jpg?v=1682867865 600w, https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304301813000959-960x540.jpg?v=1682867865 960w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" data-pin-no-hover="true">

Στο 11ο λεπτό ο Αστέρας Σταυρού άνοιξε το σκορ. Τραγικό λάθος του Γαρδικιώτη, ο Φούντας έγινε κάτοχος της μπάλας και έκανε το 0-1 για το συγκρότημα του Πέτρου Καραϊσκου.

Στο 15’ ο σκόρερ Φούντας τραυματίστηκε στο γόνατο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο παιχνίδι. Τη θέση του πήρε τρία λεπτά αργότερα ο Ευαγγελόπουλος.

Στο 23ο λεπτό ο Οπούντιος Μαρτίνου έφερε το ματς στα ίσα. Ο Πέππας με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 1-1 για την ομάδα του Γιάννη Λύτρα.

Tρία λεπτά αργότερα καλή στιγμή για τον Οπούντιο. Ο Ζαφειρόπουλος έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Δαραμάρας έκανε την προβολή, η μπάλα λίγο άουτ.

https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304301813058153-600x338.jpg?v=1682867862 600w, https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304301813058153-960x540.jpg?v=1682867862 960w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" data-pin-no-hover="true">

Στο 36ο λεπτό ο Αστέρας πήρε και πάλι το προβάδισμα. Μετά από γέμισμα από τα αριστερά ο Νικολόπουλος με προβολή νίκησε το Γαρδικιώτη για το 1-2. Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για οφσάιντ.

Στη συνέχεια αποβλήθηκε από τον πάγκο ο προπονητής του Οπούντιου Γιάννης Λύτρας με δυο κίτρινες κάρτες.

Στο 40’ μετά από σέντρα από αριστερά ο Μπινιάκος έπιασε την κεφαλιά, με τον Τσάμη να μπλοκάρει.

Τρία λεπτά αργότερα ο Πέππας εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, ο Μπινιάκος έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα άουτ.

Στο 45’ ο Νικολόπουλος έκανε τη σέντρα-σουτ από τα δεξιά με το Γαρδικιώτη να αποκρούει σε κόρνερ.

https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304301813046145-600x338.jpg?v=1682867862 600w, https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304301813046145-960x540.jpg?v=1682867862 960w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" data-pin-no-hover="true">

Στο Β’ μέρος και συγκεκριμένα στο 52’, έγινε ένα γέμισμα στην περιοχή του Αστέρα, ο Μπινιάκος έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, με τον Τσάμη να πέφτει στα πόδια του Δαραμάρα και να μπλοκάρει.

Δυο λεπτά αργότερα φωνές για πέναλτι από τον Οπούντιο για μαρκάρισμα πάνω στο Ζαφειρόπουλο, δεν υπέδειξε κάποια παράβαση ο ρέφερι Τζοβάρας.

Στο 55’ ένα γύρισμα του Μπινιάκου από τα δεξιά, έδιωξαν δύσκολα οι αμυντικοί του Αστέρα.

Ένα λεπτό αργότερα ο Ζαφειρόπουλος έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα ψηλά άουτ.

Στο 59’ ο Ζαφειρόπουλος έκανε το δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, με τον Τσάμη να αποκρούει εκπληκτικά.

https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304301813084127-600x338.jpg?v=1682867861 600w, https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304301813084127-960x540.jpg?v=1682867861 960w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" data-pin-no-hover="true">

Στο 73’ ο Πέππας εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, κεφαλιά του Δαραμάρα, η μπάλα άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα ο Κακκάβας έκανε το σουτ, η μπάλα άουτ.

Στο 79’ ο Ζαφειρόπουλος βγήκε τετ α τετ με τον Τσάμη, με τον γκολκίπερ του Αστέρα να αποκρούει σωτήρια.

Τρία λεπτά αργότερα στην αντεπίθεση ο Αστέρας, ο Ευαγγελόπουλος βγήκε τετ α τετ με τον Γαρδικιώτη, με το γκολκίπερ του Οπούντιου να αποκρούει σε κόρνερ.

Στο 83’ κόρνερ από δεξιά για τον Αστέρα, στο δεύτερο δοκάρι την κεφάλια ο Λυτάκης, η μπάλα μόλις άουτ.

Ένα λεπτό αργότερα διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για αντεπίθεση που κόπηκε για οφσάιντ.

85′ αναγκαστική αλλαγή για τον αστέρα, ο Λόζος αντί του Ακασου!!

88′ κίτρινη κάρτα στον Μοσχο για καθυστέρηση!

91′ εγινε το γέμισμα από αριστερά, ο Λυτάκης δύσκολα με το κεφάλι σε κόρνερ!!!

93′ Αλλαγή στην αλλαγή για τον Αστέρα, έξω ο Ευαγγελόπουλος, μέσα ο Κουδουνας!!!

ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ: Γαρδικιώτης, Μανής, Λαΐτσας (74′ Καραδήμος), Καραμπάς, Δάβρης, Καραμπετιάν, Φουφούνης (74’ Μαλέρδος), Δαραμάρας, Μπινιάκος, Πέππας, Ζαφειρόπουλος.

https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304301812561879-600x338.jpg?v=1682867866 600w, https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304301812561879-960x540.jpg?v=1682867866 960w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" data-pin-no-hover="true">

ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: Τσάμης, Λάππας, Στυλιανός, Μόσχος, Ακασού (85’ Λόζος), Λυτάκης, Παρλάντζας, Φούντας (18’ λ.τρ. Ευαγγελόπουλος / 93’ Κουδουνάς), Κακκάβας, Νικολόπουλος, Αυγουστάτος.

https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304301812575963-600x338.jpg?v=1682867866 600w, https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304301812575963-960x540.jpg?v=1682867866 960w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" data-pin-no-hover="true">

Την αναμέτρηση διηύθηνε ο Τζοβάρας με βοηθούς τους Κομήτης και Αυγέρη.

https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304301813013885-600x338.jpg?v=1682867864 600w, https://starsports.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304301813013885-960x540.jpg?v=1682867864 960w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" data-pin-no-hover="true">

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ


Το ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 01 Μαΐου 2023 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή & επανεγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά εγγραφής με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς & διαδικτυακά στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις :

Παιδικός Σταθμός Αταλάντης

Τηλ.: 22330-22490
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παιδικός Σταθμός Μαλεσίνας

Τηλ: 22330-52100
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παιδικός Σταθμός Λιβανατών

Τηλ: 22330-31680
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παιδικός Σταθμός Μαρτίνου

Τηλ: 22330-89822
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.;

Παιδικός Σταθμός Λάρυμνας

Τηλ: 22330-41000
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καθημερινά 08.00πμ- 14.00μμ

Τα μηνιαία τροφεία καθαρίζονται από την υπ’ αριθμ. 4/13/2020 (ΑΔΑ:96ΘΩΟΚΗΞ-Χ2Π) απόφασή του Δ.Σ. του «Ν.Π.Δ.Δ. Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών» και καταβάλλονται κάθε μήνα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΦΘ/ΔΑΣ 22/04/23

 

Α’ Φθιώτιδας (27η αγωνιστική): Πολλά γκολ, αμετάβλητη η κατάσταση στην κορυφή

 

Με την 27η αγωνιστική συνεχίστηκε το Σάββατο (22/4) το πρωτάθλημα της Α’ Φθιώτιδας.

Άκρως παραγωγική αγωνιστική, καθώς σημειώθηκαν 35 τέρματα.

Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στην κορυφή. Ο πρωτοπόρος Αστέρας Σταυρού νίκησε την Προοδευτική Λάρυμνας με 7-1, ενώ η Μαλεσίνα κέρδισε το Καλαπόδι με 6-1.

Την επόμενη αγωνιστική (29/4) ξεχωρίζει το ντέρμπο που θα διεξαχθεί στο Μαρτίνο, με τον Οπούντιο να υποδέχεται τον Αστέρα Σταυρού.

Τα αποτελέσματα:

Αστέρας Σταυρού-Προοδευτική Λάρυμνας  7-1 (7’ Λυτάκης, 25’ Μόσχος, 43’ Νικολόπουλος, 51’ Ευαγγελόπουλος, 69’/73’ Λόζος, 87’ Πολυδεύκης-77’ Δάρρας)

Καλύβια-Στυλίδα 2-3 (22’/87’ Τσιγκόλης-10’/75’ πεν. Γκούρλιας, 17’ Μπισμπιγιάννης)

Αταλάντη-Λιανοκλάδι 8-0 (20’/49’ Μπαρτζουλιάνος, 32’/49’ Τζιβελέκης, 37’ Σακκάς, 43’ Πάππος, 66’ Τσανούλας, 70’ Αγγελούσης)

Άρης Αγ. Κωνσταντίνου-Οπούντιος Μαρτίνου  3-4 (22’ Αργυρίου, 55’ Τσιαπραΐλης, 75’ πεν. Σπ. Ρίζος -4’ Καραμπετιάν, 13’/28’ Ζαφειρόπουλος, 58’ Μπινιάκος)

Καλαπόδι-Μαλεσίνα 1-6 (42’ Βαποράκης-12’/45’+1/78’ Πατσαρούχας, 54’ Γ. Λελούδας, 75’ Φουρλεμάδης, 90’ Παπαδάκης)

Nίκη Αγ. Παρασκευής-Ρεγγίνι 3-0 ά.α.

Ηράκλεια-Δάφνη Λιβανατών 0-3 ά.α.

Ρεπό: Ολυμπιακός Λαμίας

Η βαθμολογία:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 68
ΜΑΛΕΣΙΝΑ 66
ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 62
ΟΠΟΥΝΤ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ 61
ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ 57
ΠΡΟΟΔ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ 40
ΣΤΥΛΙΔΑ 35
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 33
ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 25
ΚΑΛΥΒΙΑ 24
ΚΑΛΑΠΟΔΙ 22
ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 22
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 16
ΡΕΓΓΙΝΙ 10
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 0

Η επόμενη αγωνιστική (29/4, 17:00):

ΑΤΑΛΑΝΤΗ – ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΛΑΠΟΔΙ
ΠΡΟΟΔ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ – ΚΑΛΥΒΙΑ
ΣΤΥΛΙΔΑ – ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ 3-0 α.α.
ΡΕΓΓΙΝΙ – ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 0-3 α.α.
ΡΕΠΟ: ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ

Εφημερίδα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.Με την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.